ขาไป
โซล เชจู
อา., 18/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โซล ไป เชจู วัน อาทิตย์, 18 เมษายน 2021

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ระยะเวลา ราคา
 
BX8019
17:45
อา., 18/04
18:55
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 26,779
BX8015
18:10
อา., 18/04
19:20
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 26,779
7C137
18:55
อา., 18/04
20:05
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 26,779
7C129
19:05
อา., 18/04
20:15
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 26,779
7C133
19:30
อา., 18/04
20:40
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 26,779
7C169
20:25
อา., 18/04
21:35
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 26,779
7C147
20:30
อา., 18/04
21:40
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 26,779
7C167
18:20
อา., 18/04
19:30
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 29,457
RS937
19:25
อา., 18/04
20:35
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 29,457
BX8095
16:50
อา., 18/04
18:00
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 30,796
RS907
17:55
อา., 18/04
18:55
อา., 18/04
1ชม. 00นาที
₩ 33,474
7C145
16:50
อา., 18/04
18:05
อา., 18/04
1ชม. 15นาที
₩ 36,152
RS925
16:30
อา., 18/04
17:30
อา., 18/04
1ชม. 00นาที
₩ 38,830
BX8097
15:05
อา., 18/04
16:00
อา., 18/04
0ชม. 55นาที
₩ 41,508
7C155
15:10
อา., 18/04
16:20
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 40,169
7C125
15:50
อา., 18/04
17:05
อา., 18/04
1ชม. 15นาที
₩ 40,169
7C171
06:00
อา., 18/04
07:10
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 48,203
7C121
14:40
อา., 18/04
15:50
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 49,542
RS901
06:00
อา., 18/04
06:55
อา., 18/04
0ชม. 55นาที
₩ 52,220
7C101
06:25
อา., 18/04
07:35
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 57,576
BX8011
06:55
อา., 18/04
08:05
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 68,288
7C103
07:00
อา., 18/04
08:10
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 68,288
BX8017
07:30
อา., 18/04
08:30
อา., 18/04
1ชม. 00นาที
₩ 72,304
BX8013
07:20
อา., 18/04
08:30
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 70,966
RS921
07:05
อา., 18/04
08:10
อา., 18/04
1ชม. 05นาที
₩ 72,304
7C105
07:40
อา., 18/04
08:50
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 74,982
RS905
12:50
อา., 18/04
14:00
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 76,321
7C119
13:30
อา., 18/04
14:40
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 83,016
7C141
09:25
อา., 18/04
10:35
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 88,372
BX8091
08:20
อา., 18/04
09:30
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 89,711
7C115
12:15
อา., 18/04
13:35
อา., 18/04
1ชม. 20นาที
₩ 88,372
7C135
10:30
อา., 18/04
11:30
อา., 18/04
1ชม. 00นาที
₩ 95,067
7C107
09:00
อา., 18/04
10:10
อา., 18/04
1ชม. 10นาที
₩ 95,067
BX8029
11:25
อา., 18/04
12:30
อา., 18/04
1ชม. 05นาที
₩ 96,406

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.