Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T6, 29/10
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ sáu, 29 Tháng 10 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ316
18:30
T6, 29/10
19:50
T6, 29/10
1h 20m
1,391 ฿
VZ310
20:35
T6, 29/10
21:55
T6, 29/10
1h 20m
1,391 ฿
DD18
16:30
T6, 29/10
17:50
T6, 29/10
1h 20m
1,437 ฿
VZ300
06:40
T6, 29/10
08:00
T6, 29/10
1h 20m
1,579 ฿
VZ306
16:55
T6, 29/10
18:15
T6, 29/10
1h 20m
1,579 ฿
TG916
21:10
T6, 29/10
22:40
T6, 29/10
1h 30m
1,748 ฿
VZ314
07:20
T6, 29/10
08:40
T6, 29/10
1h 20m
1,823 ฿
SL768
15:50
T6, 29/10
17:15
T6, 29/10
1h 25m
1,981 ฿
VZ304
11:10
T6, 29/10
12:30
T6, 29/10
1h 20m
2,066 ฿
TG2217
16:50
T6, 29/10
18:10
T6, 29/10
1h 20m
2,486 ฿
PG277
16:55
T6, 29/10
18:20
T6, 29/10
1h 25m
2,486 ฿
DD520
08:30
T6, 29/10
09:50
T6, 29/10
1h 20m
2,719 ฿
FD3017
15:00
T6, 29/10
16:25
T6, 29/10
1h 25m
2,952 ฿
WE215
12:40
T6, 29/10
14:00
T6, 29/10
1h 20m
3,069 ฿
WE201
07:40
T6, 29/10
09:05
T6, 29/10
1h 25m
3,069 ฿
FD3025
11:10
T6, 29/10
12:30
T6, 29/10
1h 20m
3,302 ฿
WE281
10:20
T6, 29/10
11:45
T6, 29/10
1h 25m
3,574 ฿
FD3029
07:35
T6, 29/10
09:00
T6, 29/10
1h 25m
4,079 ฿
16:45
T6, 29/10
07:30
T7, 30/10
14h 45m
637 ฿
WE203
08:30
T6, 29/10
09:55
T6, 29/10
1h 25m
4,855 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.