Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T6, 04/12
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ sáu, 04 Tháng 12 2020

  Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
VZ308
17:20
T6, 04/12
18:50
T6, 04/12
1h 30m
1,156,050 đ
VZ2300
14:10
T6, 04/12
15:40
T6, 04/12
1h 30m
1,311,200 đ
VZ306
16:15
T6, 04/12
17:45
T6, 04/12
1h 30m
1,311,200 đ
VZ300
06:15
T6, 04/12
07:45
T6, 04/12
1h 30m
1,466,350 đ
VZ314
07:00
T6, 04/12
08:30
T6, 04/12
1h 30m
1,466,350 đ
VZ302
08:20
T6, 04/12
09:50
T6, 04/12
1h 30m
1,466,350 đ
VZ304
10:15
T6, 04/12
11:45
T6, 04/12
1h 30m
1,466,350 đ
VZ310
20:00
T6, 04/12
21:30
T6, 04/12
1h 30m
1,466,350 đ
SL762
18:25
T6, 04/12
19:50
T6, 04/12
1h 25m
1,546,531 đ
DD7514
16:00
T6, 04/12
17:30
T6, 04/12
1h 30m
1,629,381 đ
FD7031
19:55
T6, 04/12
21:10
T6, 04/12
1h 15m
1,767,464 đ
DD7522
19:50
T6, 04/12
21:00
T6, 04/12
1h 10m
1,795,081 đ
FD3017
15:25
T6, 04/12
16:50
T6, 04/12
1h 25m
1,767,464 đ
FD3013
20:30
T6, 04/12
21:55
T6, 04/12
1h 25m
1,767,464 đ
FD3015
21:15
T6, 04/12
22:40
T6, 04/12
1h 25m
1,767,464 đ
DD7512
11:00
T6, 04/12
12:20
T6, 04/12
1h 20m
1,795,081 đ
FD3025
13:30
T6, 04/12
15:00
T6, 04/12
1h 30m
1,767,464 đ
FD3021
14:20
T6, 04/12
15:50
T6, 04/12
1h 30m
1,767,464 đ
FD3009
17:15
T6, 04/12
18:45
T6, 04/12
1h 30m
1,767,464 đ
SL768
13:45
T6, 04/12
15:10
T6, 04/12
1h 25m
1,822,697 đ
FD3005
12:45
T6, 04/12
14:10
T6, 04/12
1h 25m
2,016,014 đ
FD3091
11:20
T6, 04/12
12:50
T6, 04/12
1h 30m
2,016,014 đ
FD3027
18:20
T6, 04/12
19:50
T6, 04/12
1h 30m
2,016,014 đ
FD4114
19:50
T6, 04/12
21:25
T6, 04/12
1h 35m
2,016,014 đ
FD4110
12:15
T6, 04/12
13:55
T6, 04/12
1h 40m
2,016,014 đ
SL770
09:35
T6, 04/12
10:55
T6, 04/12
1h 20m
2,264,563 đ
VZ312
22:10
T6, 04/12
23:40
T6, 04/12
1h 30m
2,322,350 đ
FD3037
08:30
T6, 04/12
09:55
T6, 04/12
1h 25m
2,513,113 đ
FD3029
09:40
T6, 04/12
11:15
T6, 04/12
1h 35m
2,789,279 đ
DD7502
09:30
T6, 04/12
10:55
T6, 04/12
1h 25m
2,927,362 đ
TG5627
17:30
T6, 04/12
19:00
T6, 04/12
1h 30m
3,221,340 đ
FD4113
09:05
T6, 04/12
10:30
T6, 04/12
1h 25m
3,452,078 đ
WE217
16:55
T6, 04/12
18:25
T6, 04/12
1h 30m
3,524,155 đ
16:00
T6, 04/12
08:30
T7, 05/12
16h 30m
647,205 đ
19:00
T6, 04/12
13:00
T7, 05/12
18h 00m
761,418 đ
TG5617
08:05
T6, 04/12
09:35
T6, 04/12
1h 30m
4,141,284 đ
TG5623
12:25
T6, 04/12
13:55
T6, 04/12
1h 30m
4,141,284 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.