Lượt đi
Seoul Jeju
CN, 18/04
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Seoul đến Jeju ngày đi Chủ nhật, 18 Tháng 4 2021

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
BX8019
17:45
CN, 18/04
18:55
CN, 18/04
1h 10m
₩ 26,779
BX8015
18:10
CN, 18/04
19:20
CN, 18/04
1h 10m
₩ 26,779
7C137
18:55
CN, 18/04
20:05
CN, 18/04
1h 10m
₩ 26,779
7C129
19:05
CN, 18/04
20:15
CN, 18/04
1h 10m
₩ 26,779
7C133
19:30
CN, 18/04
20:40
CN, 18/04
1h 10m
₩ 26,779
7C169
20:25
CN, 18/04
21:35
CN, 18/04
1h 10m
₩ 26,779
7C147
20:30
CN, 18/04
21:40
CN, 18/04
1h 10m
₩ 26,779
7C167
18:20
CN, 18/04
19:30
CN, 18/04
1h 10m
₩ 29,457
RS937
19:25
CN, 18/04
20:35
CN, 18/04
1h 10m
₩ 29,457
BX8095
16:50
CN, 18/04
18:00
CN, 18/04
1h 10m
₩ 30,796
RS907
17:55
CN, 18/04
18:55
CN, 18/04
1h 00m
₩ 33,474
7C145
16:50
CN, 18/04
18:05
CN, 18/04
1h 15m
₩ 36,152
RS925
16:30
CN, 18/04
17:30
CN, 18/04
1h 00m
₩ 38,830
BX8097
15:05
CN, 18/04
16:00
CN, 18/04
0h 55m
₩ 41,508
7C155
15:10
CN, 18/04
16:20
CN, 18/04
1h 10m
₩ 40,169
7C125
15:50
CN, 18/04
17:05
CN, 18/04
1h 15m
₩ 40,169
7C171
06:00
CN, 18/04
07:10
CN, 18/04
1h 10m
₩ 48,203
7C121
14:40
CN, 18/04
15:50
CN, 18/04
1h 10m
₩ 49,542
RS901
06:00
CN, 18/04
06:55
CN, 18/04
0h 55m
₩ 52,220
7C101
06:25
CN, 18/04
07:35
CN, 18/04
1h 10m
₩ 57,576
BX8011
06:55
CN, 18/04
08:05
CN, 18/04
1h 10m
₩ 68,288
7C103
07:00
CN, 18/04
08:10
CN, 18/04
1h 10m
₩ 68,288
BX8017
07:30
CN, 18/04
08:30
CN, 18/04
1h 00m
₩ 72,304
BX8013
07:20
CN, 18/04
08:30
CN, 18/04
1h 10m
₩ 70,966
RS921
07:05
CN, 18/04
08:10
CN, 18/04
1h 05m
₩ 72,304
7C105
07:40
CN, 18/04
08:50
CN, 18/04
1h 10m
₩ 74,982
RS905
12:50
CN, 18/04
14:00
CN, 18/04
1h 10m
₩ 76,321
7C119
13:30
CN, 18/04
14:40
CN, 18/04
1h 10m
₩ 83,016
7C141
09:25
CN, 18/04
10:35
CN, 18/04
1h 10m
₩ 88,372
BX8091
08:20
CN, 18/04
09:30
CN, 18/04
1h 10m
₩ 89,711
7C115
12:15
CN, 18/04
13:35
CN, 18/04
1h 20m
₩ 88,372
7C135
10:30
CN, 18/04
11:30
CN, 18/04
1h 00m
₩ 95,067
7C107
09:00
CN, 18/04
10:10
CN, 18/04
1h 10m
₩ 95,067
BX8029
11:25
CN, 18/04
12:30
CN, 18/04
1h 05m
₩ 96,406

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.