ขาไป
Osaka Osaka
ศ., 26/07
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก Osaka ไป Osaka วัน ศุกร์, 26 กรกฎาคม 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
RAPI:T α03


0ชม. 34น.
07:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
07:34
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T α01


0ชม. 35น.
06:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
06:35
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β25


0ชม. 36น.
10:05
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
10:41
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β27


0ชม. 37น.
11:05
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
11:42
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β29


0ชม. 37น.
12:05
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
12:42
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β31


0ชม. 37น.
13:05
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
13:42
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β33


0ชม. 37น.
14:05
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
14:42
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β35


0ชม. 37น.
15:05
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
15:42
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β39


0ชม. 37น.
17:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
17:37
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β41


0ชม. 37น.
17:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
18:07
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β59


0ชม. 37น.
22:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
22:37
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β21


0ชม. 38น.
06:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
07:08
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T α07


0ชม. 38น.
09:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
09:38
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T α05


0ชม. 39น.
08:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
09:09
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β43


0ชม. 39น.
18:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
18:39
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β53


0ชม. 39น.
20:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
21:09
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β55


0ชม. 39น.
21:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
21:39
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β57


0ชม. 39น.
21:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
22:09
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β73


0ชม. 40น.
09:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
10:10
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β75


0ชม. 40น.
10:35
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
11:15
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β47


0ชม. 40น.
19:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
19:40
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β49


0ชม. 40น.
19:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
20:10
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T tβ51


0ชม. 40น.
20:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
20:40
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β23


0ชม. 41น.
07:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
08:11
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β37


0ชม. 41น.
16:00
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
16:41
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β71


0ชม. 42น.
08:27
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
09:09
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

RAPI:T β45


0ชม. 42น.
18:30
ศ., 26/07

โอซากะ
นัมบะ
19:12
ศ., 26/07

โอซากะ
Kansai Airport
¥ 1,300

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.