ขาไป
กรุงเทพฯ อยุธยา
ส., 03/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา วัน เสาร์, 03 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
EX71


0ชม. 55น.
10:35
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
11:30
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

EX75


0ชม. 56น.
08:45
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
09:41
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

RP139


1ชม. 00น.
19:25
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
20:25
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

RP109


1ชม. 02น.
14:15
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
15:17
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

RP107


1ชม. 02น.
20:45
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
21:47
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

RP133


1ชม. 04น.
21:25
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
22:29
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

EX51


1ชม. 05น.
22:30
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
23:35
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

RP111


1ชม. 07น.
07:30
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
08:37
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

RP141


1ชม. 11น.
23:05
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
00:16
อา., 04/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

RP135


1ชม. 17น.
07:10
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
08:27
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
20 ฿

SP13


1ชม. 01น.
20:05
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
21:06
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
204 ฿

SP21


0ชม. 48น.
06:10
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
06:58
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
341 ฿

SP7


0ชม. 49น.
09:05
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
09:54
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
341 ฿

SP23


0ชม. 56น.
21:05
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
22:01
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
731 ฿

SP9


1ชม. 04น.
18:40
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
19:44
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
731 ฿

SP25


1ชม. 13น.
20:25
ส., 03/06

กรุงเทพฯ
สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
21:38
ส., 03/06

อยุธยา
สถานีอยุธยา
731 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.