ขาไป
กรุงเทพฯ เชียงใหม่
พฤ., 15/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ วัน พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
FD3416


1ชม. 10น.
05:10
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
06:20
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
966 ฿

SL506


1ชม. 10น.
06:00
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
07:10
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,078 ฿

VZ100


1ชม. 15น.
06:10
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
07:25
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,082 ฿

FD4104


1ชม. 15น.
11:25
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
12:40
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,116 ฿

DD120


1ชม. 10น.
06:00
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
07:10
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,194 ฿

SL508


1ชม. 15น.
10:20
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
11:35
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,179 ฿

FD3425


1ชม. 10น.
13:25
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:35
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

VZ102


1ชม. 15น.
10:00
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
11:15
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

VZ110


1ชม. 15น.
12:40
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
13:55
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

VZ106


1ชม. 15น.
14:25
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
15:40
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

VZ108


1ชม. 15น.
15:30
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
16:45
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

VZ122


1ชม. 15น.
18:00
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
19:15
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

VZ2106


1ชม. 15น.
19:40
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
20:55
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

VZ118


1ชม. 15น.
20:40
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
21:55
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

VZ2104


1ชม. 15น.
21:30
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
22:45
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,228 ฿

DD124


1ชม. 10น.
09:20
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
10:30
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,403 ฿

DD128


1ชม. 10น.
12:35
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
13:45
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,408 ฿

SL510


1ชม. 10น.
11:50
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
13:00
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,471 ฿

DD134


1ชม. 10น.
15:20
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
16:30
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,495 ฿

DD142


1ชม. 10น.
19:50
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
21:00
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,495 ฿

SL518


1ชม. 15น.
20:10
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
21:25
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,471 ฿

FD3437


1ชม. 10น.
06:50
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
08:00
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,558 ฿

FD3419


1ชม. 10น.
21:50
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
23:00
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,558 ฿

FD3445


1ชม. 15น.
08:00
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
09:15
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,558 ฿

FD3435


1ชม. 15น.
09:30
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
10:45
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,558 ฿

FD3439


1ชม. 15น.
14:40
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
15:55
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,558 ฿

FD3431


1ชม. 15น.
15:45
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
17:00
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,558 ฿

FD3433


1ชม. 20น.
12:45
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
14:05
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,558 ฿

FD4106


1ชม. 20น.
15:50
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
17:10
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,558 ฿

WE102


1ชม. 20น.
07:25
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
08:45
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,674 ฿

FD3427


1ชม. 10น.
10:20
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
11:30
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,757 ฿

FD3429


1ชม. 15น.
19:15
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
DMK
20:30
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,757 ฿

WE108


1ชม. 20น.
11:50
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
13:10
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,822 ฿

WE104


1ชม. 20น.
10:20
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
11:40
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,860 ฿

PG223


1ชม. 20น.
09:55
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
11:15
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,934 ฿

PG217


1ชม. 20น.
12:25
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
13:45
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
1,934 ฿

WE110


1ชม. 20น.
13:30
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
14:50
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
2,046 ฿

WE164


1ชม. 20น.
15:05
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
16:25
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
2,046 ฿

PG215


1ชม. 20น.
08:00
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
09:20
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
2,157 ฿

PG219


1ชม. 20น.
17:50
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
19:10
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
2,157 ฿

WE120


1ชม. 15น.
19:15
พฤ., 15/06

กรุงเทพฯ
BKK
20:30
พฤ., 15/06

เชียงใหม่
CNX
2,678 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.

เดินทาง จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ อย่างไร

การเดินทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่มีสองวิธี:คือโดยเครื่องบิน,โดยรถไฟและรถบัสโดยสารประจำทาง

เชียงใหม่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯแค่ไหน?

ระยะทางจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่คือ 683 กม. คุณมีทางเลือกในการเดินทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ 3 ทางคือเครื่องบิน,รถไฟหรือรถบัสโดยสารประจำทาง

ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่นานแค่ไหน?

ใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน 1 ชั่วโมง 15 นาที,โดยรถบัสประจำทาง 14 ชั่วโมงและโดยสารรถไฟจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ 10 - 13 ชั่วโมง

ขึ้นอยู่กับการจราจร บางครั้งรถบัสโดยสารประจำทางจะมาถึงเร็วกว่ากำหนด 30 นาทีหรือช้ากว่ากำหนด สำหรับเครื่องบินและรถไฟมักจะออกและมาถึงตรงเวลา

สายการบินระเภทใดบ้างที่ให้บริการในเส้นทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่?

มีสายการบินภายในประเทศ 6 สายที่ให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ ได้แก่ ไทยสมายล์แอร์เวย์, บางกอกแอร์เวย์ส, ไทยไลอ้อนแอร์, แอร์เอเชีย, นกแอร์และไทยเวียตเจ็ทแอร์

ค่าเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ราคาประมาณเท่าไหร่?

ราคาตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสายการบินและระยะเวลาที่จองล่วงหน้า เริ่มต้นที่ 850 บาท

ผู้ให้บริการเต็มรูปแบบมีราคาแพงกว่า แต่มักจะออกตรงเวลา ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการต้นทุนต่ำมีราคาถูกกว่า แต่มักประสบความล่าช้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบิน โปรดอ่านที่ลิงค์นี้คู่มือการบินในประเทศไทย.

รถไฟประเภทใดบ้างที่ให้บริการในเส้นทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่?

มีบริการรถไฟประเภทหนึ่งที่วิ่งในเส้นทางกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ซึ่งบริหารงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.): เปิดดำเนินการให้บริการรถไฟสายเหนือซึ่งประกอบด้วยตู้นอนส่วนตัวและแบ่งออกเป็นหลายชั้นโดยสาร : ชั้นหนึ่งตู้นอนส่วนตัวสำหลับผู้โดยสาร 1-2 ท่าน, ชั้นสองที่เป็นตู้นอน, ชั้นสองสำหรับตั๋วนั่งและชั้นสามสำหรับตั๋วนั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถไฟ โปรดอ่านที่ลิงค์นี้ คู่มือรถไฟในประเทศไทย.

ค่าตั๋วรถไฟจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ราคาประมาณเท่าไหร่?

ค่าตั๋วรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยราคาเริ่มต้น 291 บาท สำหรับชั้นสามตั๋วนั่ง, 461 บาทสำหรับชั้นสองตั๋วนั่ง, 851 บาทสำหรับชั้นสองที่เป็นตู้นอน และ 1,653 บาทสำหรับชั้นหนึ่งตู้นอน

รถไฟจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ออกที่สถานีไหน?

รถไฟสายเหนือออกจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯ ที่อยู่ 191 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ

โปรดมาถึงสถานีก่อนเวลาออก 30 นาที เพื่อเตรียมตัวขึ้นรถและหลีกเลี่ยงการพลาดขึ้นรถไฟ

รถบัสโดยสารประจำทางประเภทใดบ้างที่ให้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯไปเชียงใหม่?

มีรถบัสโดยสารประจำทางเพียงประเภทเดียวที่วิ่งในเส้นทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่

รถบัสโดยสารประจำทาง: รถบัสโดยสารประจำทางชั้นเดียว โดยสารได้ประมาณ 40-46 ท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางโดยรถบัสประจำทาง โปรดอ่านที่ลิงค์นี้คู่มือการเดินรถบัสโดยสารประจำทางในประเทศไทย.

ค่าตั๋วโดยสารจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ประมาณเท่าไหร่?

ราคาค่าตั๋วโดยสารรถบัสโดยประจำทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของรถบัสโดยสารประจำทางที่คุณเลือก เริ่มต้นที่ 582 บาทต่อท่านต่อเที่ยว

โปรดทราบว่าราคาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับฤดูกาลอาจเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รถบัสโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ ออกเดินทางที่ไหน?

รถบัสโดยสารประจำทางส่วนใหญ่จากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ออกเดินทางจากสถานีขนส่งหมอชิต (จตุจักร), 798 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯหรือจากสำนักงานตัวแทนของ บริษัท รถบัสโดยสารประจำทาง

โปรดมาถึงสถานีโดยสารอย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ แจ้งให้ทราบว่าบางบริษัทผู้เดินรถจะจัดระเบียบการรับส่งผู้โดยสารจากจุดเริ่มต้นไปยังสถานีขนส่งโดยรถบัสประจำทาง จึงต้องมาแสดงตัวก่อนล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดขึ้นรถ

รถบัสโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯไปเชียงใหม่ถึงที่สถานีไหน?

รถบัสโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่ที่ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เทอมินอล 2 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่หรือสำนักงานตัวแทนของ บริษัทรถโดยสาร

สถานที่ท่องเที่ยวต่อจากเชียงใหม่ไปที่ไหนได้บ้าง?

จากเชียงใหม่สามารถเดินทางโดยรถบัสโดยสารประจำทางไปยังแม่สะเรียง, แม่ฮ่องสอน, ปาย, เชียงราย, เชียงของ, แม่สาย, ลำปาง, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่สอด, สุรินทร์, ระยอง,เดินทางต่อไปที่อยุธยาโดยรถไฟหรือโดยเครื่องบินขอบแก่น, อุบลราชธานีและภูเก็ต.