ขาไป
กรุงเทพฯ ภูเก็ต
พฤ., 07/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ภูเก็ต วัน พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VZ304


1ชม. 30น.
10:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
11:50
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,348 ฿

VZ312


1ชม. 30น.
21:10
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
22:40
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,348 ฿

VZ316


1ชม. 30น.
21:50
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
23:20
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,348 ฿

FD3013


1ชม. 25น.
20:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
21:55
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,402 ฿

FD3023


1ชม. 25น.
22:00
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
23:25
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,451 ฿

FD3005


1ชม. 25น.
12:50
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
14:15
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,554 ฿

VZ314


1ชม. 30น.
06:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
08:25
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,544 ฿

VZ310


1ชม. 30น.
12:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
14:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,544 ฿

VZ2300


1ชม. 30น.
14:05
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:35
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,544 ฿

VZ306


1ชม. 30น.
15:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
17:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,544 ฿

VZ308


1ชม. 30น.
20:10
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
21:40
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,544 ฿

FD3091


1ชม. 30น.
11:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
12:50
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,554 ฿

FD3025


1ชม. 30น.
13:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
15:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,554 ฿

FD3021


1ชม. 30น.
14:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
15:50
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,554 ฿

FD3009


1ชม. 30น.
16:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
18:25
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,554 ฿

FD3027


1ชม. 30น.
18:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
19:50
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,554 ฿

FD3031


1ชม. 30น.
19:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
21:25
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,554 ฿

FD4124


1ชม. 20น.
06:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
07:40
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,607 ฿

FD3017


1ชม. 35น.
15:25
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
17:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,554 ฿

FD4112


1ชม. 30น.
14:50
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
16:20
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,607 ฿

DD530


1ชม. 25น.
13:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
14:45
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,681 ฿

DD536


1ชม. 25น.
20:15
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
21:40
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,681 ฿

SL762


1ชม. 25น.
20:00
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
21:25
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,700 ฿

FD4110


1ชม. 35น.
12:20
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
13:55
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,710 ฿

VZ300


1ชม. 30น.
09:05
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
10:35
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
1,744 ฿

SL768


1ชม. 25น.
15:50
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
17:15
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
2,013 ฿

SL750


1ชม. 30น.
07:15
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
08:45
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
2,013 ฿

FD3029


1ชม. 25น.
09:50
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
11:15
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
2,110 ฿

FD3015


1ชม. 25น.
21:15
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
22:40
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
2,110 ฿

SL770


1ชม. 30น.
10:05
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
11:35
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
2,218 ฿

TG289


1ชม. 30น.
07:40
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:10
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,120 ฿

TG285


1ชม. 30น.
09:40
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
11:10
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,120 ฿

PG279


1ชม. 30น.
19:40
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
21:10
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,218 ฿

TG201


1ชม. 25น.
08:00
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:25
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,508 ฿

TG283


1ชม. 30น.
15:00
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
16:30
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,508 ฿

PG271


1ชม. 30น.
08:05
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
09:35
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,606 ฿

TG203


1ชม. 30น.
11:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
13:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,696 ฿

TG215


1ชม. 30น.
13:55
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
15:25
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,696 ฿

TG217


1ชม. 30น.
17:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,696 ฿

TG211


1ชม. 30น.
18:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
20:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
3,696 ฿

DD524


1ชม. 25น.
09:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
10:55
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
4,187 ฿

FD3037


1ชม. 25น.
08:05
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
DMK
09:30
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
4,245 ฿

PG275


1ชม. 30น.
10:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
12:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
4,486 ฿

PG277


1ชม. 30น.
17:30
พฤ., 07/12

กรุงเทพฯ
BKK
19:00
พฤ., 07/12

ภูเก็ต
HKT
5,901 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.