ขาไป
กรุงเทพฯ สิงคโปร์
ศ., 31/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป สิงคโปร์ วัน ศุกร์, 31 พ.ค. 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
3K512


2ชม. 25น.
09:25
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
12:50
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
2,693 ฿

3K514


2ชม. 25น.
21:20
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
00:45
ส., 01/06

สิงคโปร์
SIN
2,693 ฿

3K516


2ชม. 25น.
14:15
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
17:40
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
2,990 ฿

SL100


2ชม. 40น.
07:40
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
DMK
11:20
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
3,511 ฿

SL104


2ชม. 50น.
15:40
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
DMK
19:30
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
3,511 ฿

VZ624


2ชม. 30น.
16:45
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
20:15
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
3,951 ฿

TR617


2ชม. 20น.
20:25
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
23:45
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
5,899 ฿

TR625


2ชม. 25น.
10:50
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
14:15
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
5,899 ฿

TR609


2ชม. 30น.
08:30
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
12:00
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
5,899 ฿

TG403


2ชม. 15น.
08:00
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
11:15
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
6,361 ฿

TG413


2ชม. 15น.
11:15
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
14:30
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
6,361 ฿

TG409


2ชม. 15น.
16:25
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
19:40
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
6,361 ฿

TR611


2ชม. 20น.
17:45
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
21:05
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
6,798 ฿

TG401


2ชม. 15น.
19:15
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
22:30
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
6,877 ฿

TG407


2ชม. 15น.
13:50
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
17:05
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
7,501 ฿

TR629


2ชม. 25น.
16:40
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
20:05
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
8,240 ฿

SQ719


2ชม. 20น.
21:15
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
00:35
ส., 01/06

สิงคโปร์
SIN
12,112 ฿

SQ711


2ชม. 25น.
18:30
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
21:55
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
12,112 ฿

SQ713


2ชม. 20น.
20:10
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
23:30
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
13,721 ฿

SQ705


2ชม. 25น.
09:40
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
13:05
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
15,851 ฿

PG4705


2ชม. 25น.
15:30
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
18:55
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
17,042 ฿

SQ707


2ชม. 25น.
12:15
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
15:40
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
17,967 ฿

SQ709


2ชม. 25น.
15:30
ศ., 31/05

กรุงเทพฯ
BKK
18:55
ศ., 31/05

สิงคโปร์
SIN
17,967 ฿

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.