ขาไป
ฮานอย ก๊าดบ่า
จ., 24/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ก๊าดบ่า วัน จันทร์, 24 มิถุนายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


3ชม. 30น.
07:30
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
11:00
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
300,000 đ3ชม. 30น.
10:30
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
14:00
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
300,000 đ3ชม. 30น.
14:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
17:30
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
300,000 đ3ชม. 20น.
06:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
09:20
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
350,000 đ3ชม. 20น.
08:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
11:20
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
350,000 đ3ชม. 20น.
10:45
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
14:05
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
350,000 đ3ชม. 20น.
12:30
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
15:50
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
350,000 đ3ชม. 20น.
14:30
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
17:50
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
350,000 đ3ชม. 20น.
06:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
09:20
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
400,000 đ3ชม. 20น.
14:30
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
17:50
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
400,000 đ3ชม. 30น.
08:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
11:30
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
400,000 đ3ชม. 30น.
08:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
11:30
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
400,000 đ3ชม. 30น.
11:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
14:30
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
400,000 đ3ชม. 30น.
11:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
14:30
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
400,000 đ3ชม. 30น.
13:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
16:30
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
400,000 đ3ชม. 30น.
15:00
จ., 24/06

ฮานอย
Hoan Kiem
18:30
จ., 24/06

ก๊าดบ่า
1/4 Street
400,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.