ขาไป
ฮานอย ดานัง
พฤ., 15/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ดานัง วัน พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VN6077


1ชม. 15น.
06:55
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
08:10
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
1,702,000 đ

VN6093


1ชม. 20น.
17:20
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
18:40
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
1,702,000 đ

VN6095


1ชม. 20น.
19:35
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
20:55
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
1,702,000 đ

VJ527


1ชม. 20น.
20:15
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
21:35
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
1,757,900 đ

QH147


1ชม. 20น.
20:20
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
21:40
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
1,824,000 đ

QH143


1ชม. 30น.
19:50
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
21:20
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
1,824,000 đ

QH125


1ชม. 20น.
17:35
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
18:55
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
1,923,000 đ

VJ513


1ชม. 20น.
14:50
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
16:10
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
1,999,900 đ

VN7185


1ชม. 30น.
20:35
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
22:05
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,021,000 đ

VN6089


1ชม. 15น.
15:35
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
16:50
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,087,000 đ

VN7183


1ชม. 35น.
17:40
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
19:15
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,021,000 đ

VN187


1ชม. 20น.
18:55
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
20:15
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,142,000 đ

VN169


1ชม. 25น.
16:45
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
18:10
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,142,000 đ

VN155


1ชม. 35น.
19:20
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
20:55
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,142,000 đ

VJ517


1ชม. 20น.
18:00
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
19:20
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,241,900 đ

QH101


1ชม. 25น.
05:30
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
06:55
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,319,000 đ

QH115


1ชม. 25น.
14:55
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
16:20
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,319,000 đ

VJ1501


1ชม. 20น.
06:55
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
08:15
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,362,900 đ

VN7199


1ชม. 20น.
13:55
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
15:15
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,373,000 đ

VJ1503


1ชม. 10น.
22:05
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
23:15
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VN177


1ชม. 30น.
18:40
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
20:10
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,373,000 đ

VJ511


1ชม. 15น.
13:05
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
14:20
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VJ501


1ชม. 20น.
05:40
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
07:00
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VJ503


1ชม. 20น.
06:25
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
07:45
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VJ507


1ชม. 20น.
11:35
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
12:55
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VJ1505


1ชม. 20น.
12:05
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
13:25
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VJ523


1ชม. 20น.
21:05
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
22:25
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VJ525


1ชม. 20น.
21:25
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
22:45
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VJ505


1ชม. 25น.
10:35
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
12:00
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VJ531


1ชม. 25น.
21:30
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
22:55
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,424,500 đ

VN163


1ชม. 25น.
11:40
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
13:05
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,492,000 đ

VN171


1ชม. 25น.
15:10
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
16:35
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,492,000 đ

VN181


1ชม. 25น.
21:15
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
22:40
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,492,000 đ

VN173


1ชม. 30น.
11:25
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
12:55
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,492,000 đ

VN167


1ชม. 30น.
12:30
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
14:00
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
2,492,000 đ

VN157


1ชม. 30น.
05:50
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
07:20
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
4,430,000 đ

VN161


1ชม. 15น.
08:40
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
09:55
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
4,870,000 đ

VN165


1ชม. 30น.
08:05
พฤ., 15/06

ฮานอย
HAN
09:35
พฤ., 15/06

ดานัง
DAD
4,870,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.