ขาไป
ฮานอย ดานัง
อ., 30/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ดานัง วัน อังคาร, 30 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ1525


1ชม. 20น.
22:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
23:20
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,124,600 đ

VJ1521


1ชม. 20น.
22:10
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
23:30
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,124,600 đ

VJ1531


1ชม. 20น.
21:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
22:50
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,254,200 đ

VN7185


1ชม. 20น.
14:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
15:20
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,368,000 đ

VN7173


1ชม. 20น.
19:25
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
20:45
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,368,000 đ

VJ525


1ชม. 15น.
21:05
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
22:20
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,394,600 đ

VJ1527


1ชม. 20น.
20:15
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
21:35
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,394,600 đ

VN197


1ชม. 30น.
20:05
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
21:35
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,368,000 đ

QH125


1ชม. 20น.
19:05
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
20:25
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,426,000 đ

QH101


1ชม. 25น.
06:05
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
07:30
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,426,000 đ

VN7183


1ชม. 20น.
18:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
19:50
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,519,000 đ

VJ501


1ชม. 20น.
05:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
06:50
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,556,600 đ

VJ503


1ชม. 20น.
06:25
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
07:45
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,556,600 đ

VN7161


1ชม. 35น.
05:25
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
07:00
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,519,000 đ

VN191


1ชม. 40น.
17:45
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
19:25
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,519,000 đ

QH103


1ชม. 25น.
10:05
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
11:30
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,588,000 đ

VJ509


1ชม. 20น.
19:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
20:50
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,675,400 đ

VN7165


1ชม. 20น.
16:45
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
18:05
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,681,000 đ

VN7181


1ชม. 25น.
16:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
17:55
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,681,000 đ

VN7189


1ชม. 25น.
21:35
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
23:00
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,681,000 đ

VN185


1ชม. 30น.
16:55
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
18:25
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,681,000 đ

VN195


1ชม. 30น.
18:55
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
20:25
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,681,000 đ

VN7159


1ชม. 20น.
07:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
08:20
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,843,000 đ

VN161


1ชม. 30น.
08:05
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
09:35
อ., 30/04

ดานัง
DAD
1,843,000 đ

VN173


1ชม. 30น.
13:40
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
15:10
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,005,000 đ

VN177


1ชม. 30น.
14:55
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
16:25
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,005,000 đ

VJ513


1ชม. 20น.
14:50
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
16:10
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,096,600 đ

VJ507


1ชม. 20น.
11:35
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
12:55
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,150,600 đ

VJ505


1ชม. 20น.
10:40
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
12:00
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,226,200 đ

VN165


1ชม. 20น.
09:15
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
10:35
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,232,000 đ

VN169


1ชม. 30น.
12:10
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
13:40
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,351,000 đ

VN181


1ชม. 30น.
16:10
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
17:40
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,351,000 đ

VN189


1ชม. 30น.
17:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
19:00
อ., 30/04

ดานัง
DAD
2,351,000 đ

VN157


1ชม. 35น.
05:55
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
07:30
อ., 30/04

ดานัง
DAD
3,927,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.