ขาไป
ฮานอย ห่าซาง
อ., 03/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ห่าซาง วัน อังคาร, 03 ตุลาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


6ชม. 00น.
16:00
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
22:00
อ., 03/10

ห่าซาง
Nguyen Trai
300,000 đ6ชม. 00น.
07:30
อ., 03/10

ฮานอย
My Dinh
13:30
อ., 03/10

ห่าซาง
Phuong Thien
320,000 đ6ชม. 00น.
21:00
อ., 03/10

ฮานอย
My Dinh
03:00
พ., 04/10

ห่าซาง
Phuong Thien
320,000 đ6ชม. 40น.
19:30
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
02:10
พ., 04/10

ห่าซาง
Minh Khai
300,000 đ6ชม. 40น.
20:30
อ., 03/10

ฮานอย
My Dinh
03:10
พ., 04/10

ห่าซาง
Minh Khai
300,000 đ6ชม. 40น.
20:40
อ., 03/10

ฮานอย
My Dinh
03:20
พ., 04/10

ห่าซาง
Minh Khai
300,000 đ6ชม. 40น.
22:00
อ., 03/10

ฮานอย
My Dinh
04:40
พ., 04/10

ห่าซาง
Minh Khai
300,000 đ6ชม. 40น.
07:00
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
13:40
อ., 03/10

ห่าซาง
Minh Khai
350,000 đ6ชม. 40น.
16:00
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
22:40
อ., 03/10

ห่าซาง
Minh Khai
350,000 đ6ชม. 40น.
11:30
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
18:10
อ., 03/10

ห่าซาง
Minh Khai
400,000 đ6ชม. 40น.
13:30
อ., 03/10

ฮานอย
My Dinh
20:10
อ., 03/10

ห่าซาง
Minh Khai
400,000 đ6ชม. 40น.
21:00
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
03:40
พ., 04/10

ห่าซาง
Minh Khai
400,000 đ6ชม. 40น.
21:00
อ., 03/10

ฮานอย
My Dinh
03:40
พ., 04/10

ห่าซาง
Minh Khai
400,000 đ6ชม. 40น.
21:40
อ., 03/10

ฮานอย
My Dinh
04:20
พ., 04/10

ห่าซาง
Minh Khai
400,000 đ6ชม. 40น.
07:00
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
13:40
อ., 03/10

ห่าซาง
Minh Khai
470,000 đ6ชม. 40น.
07:00
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
13:40
อ., 03/10

ห่าซาง
Nguyen Trai
470,000 đ6ชม. 40น.
16:00
อ., 03/10

ฮานอย
Hoan Kiem
22:40
อ., 03/10

ห่าซาง
Minh Khai
470,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.