ขาไป
ฮานอย ฮาลอง
พฤ., 07/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ฮาลอง วัน พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 30น.
07:45
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
10:15
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
250,000 đ2ชม. 30น.
07:45
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
10:15
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
250,000 đ2ชม. 30น.
07:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
09:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
08:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
10:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
09:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
11:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
10:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
12:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
11:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
12:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
14:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
13:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
15:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
14:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
16:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
15:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
17:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
16:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
18:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
17:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
19:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
18:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
20:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 30น.
19:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
21:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
07:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
09:40
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
08:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
11:10
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
10:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
12:40
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
11:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
14:10
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
13:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
16:10
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
15:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
17:40
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 40น.
18:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
21:10
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
350,000 đ2ชม. 50น.
07:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
09:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
08:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
10:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
09:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
11:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
10:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
12:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
11:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
13:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
12:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
14:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
13:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
15:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
14:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
16:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
15:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
17:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
16:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
18:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
17:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
19:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
18:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
20:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ2ชม. 50น.
19:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Hoan Kiem
21:50
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Tuan Chau
350,000 đ3ชม. 00น.
04:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
07:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
05:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
08:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
06:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
09:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
07:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
10:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
08:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
11:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
08:01
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
11:01
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
09:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
12:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
13:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:01
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
13:01
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
13:30
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
12:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
15:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
12:01
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
15:01
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
13:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
16:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
14:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
17:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
15:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
18:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
16:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
19:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
17:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
20:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
17:01
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
20:01
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
18:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
21:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
19:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
Cau Giay
22:00
พฤ., 07/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.