ขาไป
ฮานอย เว้
อ., 03/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป เว้ วัน อังคาร, 03 ตุลาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SE3


13ชม. 31น.
19:20
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
08:51
พ., 04/10

เว้
Hue
514,000 đ

SE19


13ชม. 49น.
19:50
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
09:39
พ., 04/10

เว้
Hue
462,000 đ

SE1


13ชม. 56น.
21:10
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
11:06
พ., 04/10

เว้
Hue
523,000 đ

SE5


14ชม. 10น.
15:30
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
05:40
พ., 04/10

เว้
Hue
523,000 đ

SE7


14ชม. 28น.
06:10
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
20:38
อ., 03/10

เว้
Hue
477,000 đ

SE3


13ชม. 31น.
19:20
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
08:51
พ., 04/10

เว้
Hue
1,600,000 đ

SE3


13ชม. 31น.
19:20
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
08:51
พ., 04/10

เว้
Hue
1,600,000 đ

SE3


13ชม. 31น.
19:20
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
08:51
พ., 04/10

เว้
Hue
1,600,000 đ

SE19


13ชม. 49น.
19:50
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
09:39
พ., 04/10

เว้
Hue
1,550,000 đ

SE1


13ชม. 56น.
21:10
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
11:06
พ., 04/10

เว้
Hue
1,600,000 đ

SE1


13ชม. 56น.
21:10
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
11:06
พ., 04/10

เว้
Hue
1,600,000 đ

SE19


13ชม. 49น.
19:50
อ., 03/10

ฮานอย
Hanoi
09:39
พ., 04/10

เว้
Hue
1,850,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.