ขาไป
โฮจิมินห์ ฮานอย
พฤ., 07/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฮานอย วัน พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ1152


2ชม. 10น.
22:25
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
00:35
ศ., 08/12

ฮานอย
HAN
1,653,800 đ

VJ162


2ชม. 10น.
22:50
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
01:00
ศ., 08/12

ฮานอย
HAN
1,653,800 đ

VJ1184


2ชม. 10น.
23:40
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
01:50
ศ., 08/12

ฮานอย
HAN
1,653,800 đ

VJ156


2ชม. 10น.
19:40
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
21:50
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,848,200 đ

VJ1180


2ชม. 10น.
20:20
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
22:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,848,200 đ

VJ158


2ชม. 10น.
21:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
23:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,848,200 đ

VJ160


2ชม. 10น.
21:40
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
23:50
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,848,200 đ

VJ120


2ชม. 10น.
06:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
08:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ122


2ชม. 10น.
06:30
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
08:40
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ124


2ชม. 10น.
07:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
09:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ128


2ชม. 10น.
08:05
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
10:15
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ132


2ชม. 10น.
11:25
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
13:35
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ134


2ชม. 10น.
12:55
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
15:05
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ136


2ชม. 10น.
13:20
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
15:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ140


2ชม. 10น.
14:25
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
16:35
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ142


2ชม. 10น.
15:20
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
17:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ144


2ชม. 10น.
15:30
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
17:40
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ146


2ชม. 10น.
16:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
18:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ148


2ชม. 10น.
16:30
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
18:40
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ154


2ชม. 10น.
18:50
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
21:00
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

VJ138


2ชม. 15น.
13:55
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
16:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,934,600 đ

QH254


2ชม. 10น.
22:50
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
01:00
ศ., 08/12

ฮานอย
HAN
1,966,000 đ

QH290


2ชม. 10น.
23:55
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
02:05
ศ., 08/12

ฮานอย
HAN
1,966,000 đ

VN6012


2ชม. 05น.
12:50
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
14:55
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
1,983,000 đ

VJ198


2ชม. 10น.
05:15
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
07:25
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,085,800 đ

VJ176


2ชม. 10น.
09:30
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
11:40
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,085,800 đ

VJ130


2ชม. 10น.
10:10
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
12:20
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,085,800 đ

QH202


2ชม. 10น.
05:55
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
08:05
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,117,000 đ

QH204


2ชม. 10น.
07:20
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
09:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,117,000 đ

VJ150


2ชม. 20น.
17:50
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
20:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,085,800 đ

VN6040


2ชม. 10น.
21:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
23:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,253,000 đ

QH242


2ชม. 10น.
13:05
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
15:15
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,506,000 đ

QH244


2ชม. 10น.
16:45
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
18:55
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,506,000 đ

VN256


2ชม. 05น.
20:45
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
22:50
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN212


2ชม. 10น.
12:30
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
14:40
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN216


2ชม. 10น.
16:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
18:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN254


2ชม. 10น.
17:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
19:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN7216


2ชม. 10น.
20:40
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
22:50
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN214


2ชม. 15น.
14:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
16:15
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN262


2ชม. 15น.
19:30
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
21:45
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN220


2ชม. 15น.
20:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
22:15
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN224


2ชม. 15น.
22:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
00:15
ศ., 08/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN240


2ชม. 20น.
07:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
09:20
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN7208


2ชม. 20น.
19:20
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
21:40
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN260


2ชม. 20น.
21:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
23:20
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN252


2ชม. 30น.
16:40
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
19:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

VN7246


2ชม. 35น.
08:55
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
11:30
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,696,000 đ

QH224


2ชม. 10น.
10:40
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
12:50
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,808,000 đ

VN250


2ชม. 10น.
15:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
17:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,912,000 đ

VN246


2ชม. 15น.
11:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
13:15
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,912,000 đ

VN258


2ชม. 15น.
19:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
21:15
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,912,000 đ

VN204


2ชม. 20น.
05:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
07:20
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
2,912,000 đ

VN208


2ชม. 10น.
08:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
10:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
3,139,000 đ

VN210


2ชม. 10น.
10:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
12:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
3,139,000 đ

VN248


2ชม. 10น.
13:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
15:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
3,139,000 đ

VN218


2ชม. 15น.
18:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
20:15
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
3,139,000 đ

VN244


2ชม. 20น.
09:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
11:20
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
3,139,000 đ

VN206


2ชม. 10น.
06:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
SGN
08:10
พฤ., 07/12

ฮานอย
HAN
3,536,000 đ

SE4


34ชม. 55น.
19:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
Saigon
05:55
ส., 09/12

ฮานอย
Hanoi
1,045,000 đ

SE2


35ชม. 40น.
20:50
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
Saigon
08:30
ส., 09/12

ฮานอย
Hanoi
1,024,000 đ

SE8


37ชม. 12น.
06:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
Saigon
19:12
ศ., 08/12

ฮานอย
Hanoi
879,000 đ

SE6


37ชม. 15น.
15:25
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
Saigon
04:40
ส., 09/12

ฮานอย
Hanoi
1,041,000 đ

SE4


34ชม. 55น.
19:00
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
Saigon
05:55
ส., 09/12

ฮานอย
Hanoi
2,650,000 đ

SE2


35ชม. 40น.
20:50
พฤ., 07/12

โฮจิมินห์
Saigon
08:30
ส., 09/12

ฮานอย
Hanoi
2,650,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.