ขาไป
โฮจิมินห์ ฟู้โกว๊ก
ศ., 26/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟู้โกว๊ก วัน ศุกร์, 26 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ321


1ชม. 00น.
05:40
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
06:40
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,772,600 đ

VJ323


1ชม. 00น.
07:30
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
08:30
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,772,600 đ

VJ325


1ชม. 00น.
10:35
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
11:35
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,772,600 đ

VJ327


1ชม. 00น.
12:45
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
13:45
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,772,600 đ

VJ331


1ชม. 00น.
16:05
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
17:05
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,772,600 đ

VJ329


1ชม. 10น.
15:15
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
16:25
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,772,600 đ

VN1821


1ชม. 05น.
06:00
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
07:05
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,916,000 đ

VN1829


1ชม. 05น.
15:40
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
16:45
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,916,000 đ

VN1823


1ชม. 10น.
08:20
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
09:30
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,916,000 đ

VN1825


1ชม. 10น.
10:50
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
12:00
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,916,000 đ

VN7823


1ชม. 35น.
13:50
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
15:25
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,916,000 đ

VN1835


1ชม. 10น.
17:10
ศ., 26/04

โฮจิมินห์
SGN
18:20
ศ., 26/04

ฟู้โกว๊ก
PQC
4,359,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.