ขาไป
โฮจิมินห์ ฟู้โกว๊ก
อ., 28/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟู้โกว๊ก วัน อังคาร, 28 มีนาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ323


0ชม. 55น.
07:30
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
08:25
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
822,900 đ

VJ329


1ชม. 00น.
14:00
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
15:00
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
822,900 đ

VJ337


1ชม. 00น.
14:45
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
15:45
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
822,900 đ

VJ331


1ชม. 00น.
16:10
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
17:10
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
822,900 đ

VN6527


1ชม. 00น.
18:05
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
19:05
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
833,000 đ

VJ327


1ชม. 05น.
12:45
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
13:50
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
822,900 đ

QH1523


0ชม. 55น.
20:10
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
21:05
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
864,000 đ

VN6529


1ชม. 15น.
19:20
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
20:35
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
833,000 đ

QH1525


0ชม. 55น.
05:55
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
06:50
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
974,000 đ

VJ321


0ชม. 55น.
05:40
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
06:35
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,018,700 đ

VN6523


1ชม. 05น.
15:10
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
16:15
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,020,000 đ

VJ325


1ชม. 00น.
10:35
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
11:35
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,095,700 đ

VN1825


1ชม. 05น.
14:35
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
15:40
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,097,000 đ

VN6513


1ชม. 05น.
07:10
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
08:15
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,119,000 đ

VN1837


1ชม. 15น.
17:00
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
18:15
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,097,000 đ

VN6519


1ชม. 15น.
11:30
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
12:45
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,229,000 đ

VN6517


1ชม. 30น.
09:30
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
11:00
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,229,000 đ

VN1829


1ชม. 05น.
12:05
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
13:10
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,317,000 đ

VN1831


1ชม. 10น.
10:55
อ., 28/03

โฮจิมินห์
SGN
12:05
อ., 28/03

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,878,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.