ขาไป
โฮจิมินห์ ฟู้โกว๊ก
ศ., 29/09
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ฟู้โกว๊ก วัน ศุกร์, 29 กันยายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ323


0ชม. 55น.
07:30
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
08:25
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
692,600 đ

VJ329


0ชม. 55น.
14:00
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
14:55
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
822,200 đ

VJ331


1ชม. 05น.
16:10
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
17:15
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
822,200 đ

VJ325


1ชม. 00น.
10:35
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
11:35
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
887,000 đ

QH1521


1ชม. 00น.
15:40
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
16:40
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
972,000 đ

VN6515


0ชม. 55น.
08:05
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
09:00
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,011,000 đ

VN6523


1ชม. 05น.
15:10
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
16:15
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,011,000 đ

VN6527


1ชม. 00น.
18:05
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
19:05
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,109,000 đ

VN1837


1ชม. 15น.
17:00
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
18:15
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,087,000 đ

QH1523


1ชม. 00น.
20:05
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
21:05
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,242,000 đ

VN6519


1ชม. 15น.
11:30
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
12:45
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,217,000 đ

VN1829


1ชม. 05น.
12:05
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
13:10
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,411,000 đ

VN1835


1ชม. 00น.
08:25
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
09:25
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,789,000 đ

VN1831


1ชม. 10น.
10:55
ศ., 29/09

โฮจิมินห์
SGN
12:05
ศ., 29/09

ฟู้โกว๊ก
PQC
1,789,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.