ขาไป
กัวลาลัมเปอร์ ลังกาวี
พฤ., 15/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก กัวลาลัมเปอร์ ไป ลังกาวี วัน พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
AK6302


1ชม. 05น.
16:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
18:00
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
92.56 RM

AK6314


1ชม. 10น.
17:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:05
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
92.56 RM

AK6310


1ชม. 05น.
21:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
22:15
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
155.34 RM

AK6322


1ชม. 10น.
20:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
21:10
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
155.34 RM

AK6304


1ชม. 00น.
12:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
13:10
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
185.76 RM

AK6308


1ชม. 05น.
08:30
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
09:35
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
185.76 RM

AK6320


1ชม. 10น.
07:05
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
08:15
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
185.76 RM

OD2204


1ชม. 05น.
10:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
11:05
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
198.71 RM

OD2206


1ชม. 05น.
13:30
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:35
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
198.71 RM

OD1406


1ชม. 15น.
13:40
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
14:55
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
194.18 RM

MH1446


1ชม. 05น.
15:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
17:00
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
208.30 RM

MH1450


1ชม. 05น.
18:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
19:15
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
208.30 RM

FY1578


1ชม. 15น.
13:20
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
14:35
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
207.77 RM

OD1402


1ชม. 15น.
11:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
12:15
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
214.89 RM

OD1404


1ชม. 15น.
12:30
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
13:45
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
214.89 RM

MH5360


1ชม. 15น.
13:20
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
14:35
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
223.18 RM

FY1576


1ชม. 15น.
10:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
239.49 RM

MH5362


1ชม. 15น.
10:00
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
SZB
11:15
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
252.94 RM

MH1432


1ชม. 05น.
09:30
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
10:35
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
327.33 RM

MH1438


1ชม. 05น.
11:55
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
13:00
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
327.33 RM

MH1436


1ชม. 05น.
13:10
พฤ., 15/06

กัวลาลัมเปอร์
KUL
14:15
พฤ., 15/06

ลังกาวี
LGK
446.36 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.