ขาไป
มะนิลา เซบู
อ., 28/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก มะนิลา ไป เซบู วัน อังคาร, 28 มีนาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
5J571


1ชม. 40น.
21:05
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
22:45
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 3,428

Z2771


1ชม. 25น.
20:00
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
21:25
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 3,643

DG6507


2ชม. 00น.
22:15
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
00:15
พ., 29/03

เซบู
CEB
₱ 3,444

PR2869


1ชม. 35น.
23:15
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
00:50
พ., 29/03

เซบู
CEB
₱ 3,745

5J579


1ชม. 35น.
21:45
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
23:20
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 3,811

PR1857


1ชม. 30น.
16:20
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
17:50
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 3,864

PR1841


1ชม. 35น.
03:50
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
05:25
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 3,864

DG6509


2ชม. 00น.
23:20
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
01:20
พ., 29/03

เซบู
CEB
₱ 3,803

Z2783


1ชม. 25น.
12:25
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
13:50
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,257

Z2777


1ชม. 25น.
15:05
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
16:30
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,257

Z2781


1ชม. 30น.
08:35
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
10:05
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,257

Z2773


1ชม. 20น.
22:05
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
23:25
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,393

PR2835


1ชม. 30น.
04:50
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
06:20
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,517

PR2861


1ชม. 30น.
18:00
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
19:30
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,517

PR2867


1ชม. 35น.
15:40
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
17:15
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,517

PR2863


1ชม. 35น.
19:25
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
21:00
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,517

PR2859


1ชม. 35น.
21:15
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
22:50
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,517

5J559


1ชม. 35น.
18:25
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
20:00
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,751

5J569


1ชม. 30น.
17:20
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
18:50
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 4,991

Z2763


1ชม. 25น.
05:45
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
07:10
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,150

PR2853


1ชม. 30น.
12:45
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
14:15
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,112

PR2845


1ชม. 35น.
06:00
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
07:35
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,112

5J585


1ชม. 30น.
09:20
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
10:50
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,230

5J563


1ชม. 35น.
04:00
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
05:35
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,222

5J565


1ชม. 35น.
10:10
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
11:45
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,230

5J573


1ชม. 35น.
20:45
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
22:20
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,230

5J553


1ชม. 40น.
10:40
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
12:20
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,230

5J551


1ชม. 35น.
04:55
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
06:30
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 5,820

5J561


1ชม. 35น.
06:20
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
07:55
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 6,091

PR2849


1ชม. 30น.
08:05
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
09:35
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 6,182

5J581


1ชม. 35น.
15:00
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
16:35
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 6,728

5J567


1ชม. 35น.
05:35
อ., 28/03

มะนิลา
MNL
07:10
อ., 28/03

เซบู
CEB
₱ 7,103

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.