ขาไป
มะนิลา เซบู
ส., 16/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก มะนิลา ไป เซบู วัน เสาร์, 16 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
5J587


1ชม. 30น.
22:10
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
23:40
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 2,968

5J557


1ชม. 35น.
21:45
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
23:20
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 2,968

DG6505


2ชม. 00น.
23:10
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
01:10
อา., 17/12

เซบู
CEB
₱ 2,968

DG6507


2ชม. 10น.
22:35
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
00:45
อา., 17/12

เซบู
CEB
₱ 2,968

DG6509


2ชม. 10น.
23:15
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
01:25
อา., 17/12

เซบู
CEB
₱ 2,968

DG6503


2ชม. 10น.
23:25
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
01:35
อา., 17/12

เซบู
CEB
₱ 2,968

Z2775


1ชม. 20น.
00:00
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
01:20
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,440

Z2761


1ชม. 20น.
00:25
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
01:45
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,440

5J581


1ชม. 30น.
16:10
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
17:40
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,440

Z28767


1ชม. 30น.
21:55
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
23:25
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,440

5J559


1ชม. 35น.
18:25
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
20:00
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,440

5J573


1ชม. 35น.
20:00
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
21:35
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,440

Z2763


1ชม. 25น.
06:00
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
07:25
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,797

Z2777


1ชม. 30น.
15:35
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
17:05
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,797

5J569


1ชม. 35น.
15:30
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
17:05
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 3,804

5J567


1ชม. 30น.
06:15
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
07:45
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 4,269

5J551


1ชม. 35น.
04:40
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
06:15
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 4,269

PR2869


1ชม. 30น.
22:50
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
00:20
อา., 17/12

เซบู
CEB
₱ 4,396

Z2781


1ชม. 25น.
08:35
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
10:00
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 4,727

Z28765


1ชม. 25น.
10:40
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
12:05
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 4,727

Z2783


1ชม. 25น.
12:40
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
14:05
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 4,727

5J561


1ชม. 35น.
06:35
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
08:10
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 4,742

PR2841


1ชม. 25น.
03:50
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
05:15
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 5,087

PR1857


1ชม. 30น.
21:15
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
22:45
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 5,087

5J571


1ชม. 35น.
10:00
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
11:35
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 5,207

5J583


1ชม. 35น.
14:20
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
15:55
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 5,207

PR1845


1ชม. 30น.
05:55
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
07:25
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 5,771

PR2863


1ชม. 30น.
20:35
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
22:05
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 5,771

5J585


1ชม. 35น.
09:20
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
10:55
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 5,804

PR2861


1ชม. 30น.
18:40
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
20:10
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 7,025

5J553


1ชม. 35น.
11:10
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
12:45
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 7,090

PR2859


1ชม. 30น.
16:45
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
18:15
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 7,581

PR2849


1ชม. 30น.
08:15
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
09:45
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 9,142

PR2853


1ชม. 30น.
11:50
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
13:20
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 10,503

PR2867


1ชม. 30น.
14:00
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
15:30
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 10,503

GA9141


1ชม. 30น.
08:15
ส., 16/12

มะนิลา
MNL
09:45
ส., 16/12

เซบู
CEB
₱ 16,431

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.