ขาไป
พนมเปญ พระตะบอง
จ., 22/08
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก พนมเปญ ไป พระตะบอง วัน จันทร์, 22 สิงหาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 25น.
08:00
จ., 22/08

พนมเปญ
Sangkat Mittapheap
13:25
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 12.005ชม. 25น.
12:10
จ., 22/08

พนมเปญ
Sangkat Mittapheap
17:35
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 12.005ชม. 25น.
14:00
จ., 22/08

พนมเปญ
Sangkat Mittapheap
19:25
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 12.005ชม. 35น.
07:05
จ., 22/08

พนมเปญ
Sangkat Mittapheap
12:40
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 12.006ชม. 00น.
17:30
จ., 22/08

พนมเปญ
Wat Phnom
23:30
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 13.507ชม. 00น.
20:00
จ., 22/08

พนมเปญ
Wat Phnom
03:00
อ., 23/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 11.007ชม. 00น.
08:30
จ., 22/08

พนมเปญ
Wat Phnom
15:30
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 13.507ชม. 00น.
10:30
จ., 22/08

พนมเปญ
Wat Phnom
17:30
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 13.507ชม. 00น.
14:30
จ., 22/08

พนมเปญ
Wat Phnom
21:30
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 13.507ชม. 00น.
15:30
จ., 22/08

พนมเปญ
Wat Phnom
22:30
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 13.507ชม. 30น.
07:30
จ., 22/08

พนมเปญ
Wat Phnom
15:00
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 13.508ชม. 30น.
21:00
จ., 22/08

พนมเปญ
Wat Phnom
05:30
อ., 23/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 11.008ชม. 30น.
07:00
จ., 22/08

พนมเปญ
Sangkat Mittapheap
15:30
จ., 22/08

พระตะบอง
Boeung Chhouk
$ 12.00

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.