ขาไป
สิงคโปร์ จาการ์ต้า
อ., 28/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป จาการ์ต้า วัน อังคาร, 28 มีนาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GA823


2ชม. 00น.
07:25
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
08:25
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 234.30

GA837


2ชม. 00น.
18:45
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
19:45
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 303.72

GA829


2ชม. 00น.
12:20
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
13:20
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 358.68

GA833


2ชม. 05น.
15:40
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
16:45
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 358.68

GA8958


1ชม. 45น.
12:30
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
13:15
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 772.33

GA8962


1ชม. 45น.
16:25
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
17:10
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 772.33

GA8964


1ชม. 45น.
17:20
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
18:05
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 772.33

GA8968


1ชม. 45น.
21:55
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
22:40
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 772.33

SQ958


1ชม. 45น.
12:30
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
13:15
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 925.64

SQ962


1ชม. 45น.
16:25
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
17:10
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 925.64

SQ964


1ชม. 45น.
17:20
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
18:05
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 925.64

SQ968


1ชม. 45น.
21:55
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
22:40
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 925.64

SQ956


1ชม. 55น.
09:15
อ., 28/03

สิงคโปร์
SIN
10:10
อ., 28/03

จาการ์ต้า
CGK
S$ 925.64

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.