ขาไป
สิงคโปร์ จาการ์ต้า
อ., 30/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก สิงคโปร์ ไป จาการ์ต้า วัน อังคาร, 30 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
QZ267


1ชม. 45น.
12:00
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
12:45
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 95.79

QZ263


1ชม. 50น.
10:20
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
11:10
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 95.79

3K201


2ชม. 10น.
07:50
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
09:00
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 96.68

QZ265


1ชม. 55น.
14:45
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
15:40
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 105.37

QG523


1ชม. 55น.
10:20
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
11:15
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 107.25

QZ261


1ชม. 50น.
19:40
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
20:30
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 123.59

QG527


1ชม. 50น.
21:00
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
21:50
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 132.60

TR276


1ชม. 45น.
10:20
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
11:05
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 148.70

GA823


2ชม. 00น.
07:25
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
08:25
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 208.44

GA833


2ชม. 00น.
15:45
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
16:45
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 326.65

TR278


1ชม. 45น.
18:25
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
19:10
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 332.70

GA829


2ชม. 00น.
12:20
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
13:20
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 381.07

GA837


2ชม. 00น.
19:30
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
20:30
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 381.07

SQ956


1ชม. 45น.
09:25
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
10:10
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 397.23

SQ958


1ชม. 45น.
12:30
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
13:15
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 397.23

SQ964


1ชม. 45น.
17:20
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
18:05
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 397.23

SQ950


1ชม. 45น.
06:20
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
07:05
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 565.00

SQ962


1ชม. 45น.
16:25
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
17:10
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 647.75

SQ968


1ชม. 45น.
21:55
อ., 30/04

สิงคโปร์
SIN
22:40
อ., 30/04

จาการ์ต้า
CGK
S$ 761.27

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.