ขาไป
โตเกียว ฟูจิ
ศ., 26/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ฟูจิ วัน ศุกร์, 26 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
KODAMA 811


0ชม. 58น.
21:45
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:43
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 813


0ชม. 58น.
22:12
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
23:10
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 701


1ชม. 04น.
06:30
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
07:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 705


1ชม. 04น.
07:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
08:31
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 713


1ชม. 04น.
09:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:31
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 721


1ชม. 04น.
11:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:31
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 729


1ชม. 04น.
13:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:31
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 737


1ชม. 04น.
15:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:31
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 745


1ชม. 04น.
17:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:31
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 703


1ชม. 06น.
06:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
08:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 707


1ชม. 06น.
07:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 711


1ชม. 06น.
08:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
10:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 715


1ชม. 06น.
09:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 719


1ชม. 06น.
10:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
12:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 723


1ชม. 06น.
11:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 727


1ชม. 06น.
12:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
14:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 731


1ชม. 06น.
13:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 735


1ชม. 06น.
14:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
16:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 739


1ชม. 06น.
15:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 743


1ชม. 06น.
16:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
18:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 747


1ชม. 06น.
17:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 751


1ชม. 06น.
18:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 755


1ชม. 06น.
19:57
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:03
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 709


1ชม. 07น.
08:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
09:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 717


1ชม. 07น.
10:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
11:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 725


1ชม. 07น.
12:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
13:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 733


1ชม. 07น.
14:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
15:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 741


1ชม. 07น.
16:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
17:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 749


1ชม. 07น.
18:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
19:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 753


1ชม. 07น.
19:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
20:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 757


1ชม. 07น.
20:27
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
21:34
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

KODAMA 809


1ชม. 07น.
21:15
ศ., 26/04

โตเกียว
โตเกียว
22:22
ศ., 26/04

ฟูจิ
ชินฟูจิ
¥ 5,170

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.