ขาไป
โตเกียว ฟูกูโอกะ
จ., 03/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ฟูกูโอกะ วัน จันทร์, 03 เมษายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JL305


1ชม. 50น.
07:10
จ., 03/04

โตเกียว
HND
09:00
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL303


1ชม. 55น.
06:25
จ., 03/04

โตเกียว
HND
08:20
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL307


1ชม. 55น.
08:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
09:55
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL309


1ชม. 55น.
09:05
จ., 03/04

โตเกียว
HND
11:00
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL311


1ชม. 55น.
09:15
จ., 03/04

โตเกียว
HND
11:10
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL315


1ชม. 55น.
11:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
12:55
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL317


1ชม. 55น.
11:55
จ., 03/04

โตเกียว
HND
13:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL319


1ชม. 55น.
13:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
14:55
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL321


1ชม. 55น.
14:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
15:55
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL325


1ชม. 55น.
16:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
17:55
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL313


2ชม. 00น.
10:05
จ., 03/04

โตเกียว
HND
12:05
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL323


2ชม. 00น.
15:05
จ., 03/04

โตเกียว
HND
17:05
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 20,366

JL327


1ชม. 55น.
16:55
จ., 03/04

โตเกียว
HND
18:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,057

JL331


1ชม. 55น.
18:45
จ., 03/04

โตเกียว
HND
20:40
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,057

JL329


2ชม. 00น.
18:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
20:00
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,057

JL333


2ชม. 00น.
19:10
จ., 03/04

โตเกียว
HND
21:10
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,057

JL335


2ชม. 00น.
19:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
21:40
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 28,057

NH3851


1ชม. 55น.
15:55
จ., 03/04

โตเกียว
HND
17:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 34,323

NH257


1ชม. 50น.
14:20
จ., 03/04

โตเกียว
HND
16:10
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 34,466

NH269


1ชม. 50น.
19:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
20:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 34,466

NH1075


1ชม. 50น.
07:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
08:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH243


1ชม. 50น.
08:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
10:20
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH245


1ชม. 50น.
09:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
10:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH247


1ชม. 50น.
09:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
11:30
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH255


1ชม. 50น.
13:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
15:30
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH259


1ชม. 50น.
15:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
16:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH3841


1ชม. 55น.
06:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
08:35
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH241


1ชม. 55น.
07:25
จ., 03/04

โตเกียว
HND
09:20
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH3843


1ชม. 55น.
09:20
จ., 03/04

โตเกียว
HND
11:15
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH3845


1ชม. 55น.
10:15
จ., 03/04

โตเกียว
HND
12:10
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH249


1ชม. 55น.
10:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
12:25
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH251


1ชม. 55น.
11:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
13:25
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH3847


1ชม. 55น.
12:15
จ., 03/04

โตเกียว
HND
14:10
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH253


1ชม. 55น.
12:40
จ., 03/04

โตเกียว
HND
14:35
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH3849


1ชม. 55น.
13:15
จ., 03/04

โตเกียว
HND
15:10
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH261


1ชม. 55น.
15:50
จ., 03/04

โตเกียว
HND
17:45
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH263


1ชม. 55น.
16:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
18:25
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH265


1ชม. 55น.
17:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
18:55
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH267


1ชม. 55น.
18:05
จ., 03/04

โตเกียว
HND
20:00
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH3853


1ชม. 55น.
18:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
20:25
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH271


1ชม. 55น.
19:30
จ., 03/04

โตเกียว
HND
21:25
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH3855


1ชม. 55น.
20:00
จ., 03/04

โตเกียว
HND
21:55
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

NH273


2ชม. 00น.
19:45
จ., 03/04

โตเกียว
HND
21:45
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 38,738

JL6047


2ชม. 05น.
08:50
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
10:55
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,571

JL6045


2ชม. 10น.
07:15
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
09:25
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,571

JL6051


2ชม. 10น.
12:15
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
14:25
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,571

JL6059


2ชม. 10น.
16:40
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
18:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,571

JL6055


2ชม. 15น.
15:35
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
17:50
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,571

JL6061


2ชม. 15น.
17:45
จ., 03/04

โตเกียว
NRT
20:00
จ., 03/04

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 46,571

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.