ขาไป
โตเกียว ฟูกูโอกะ
อ., 27/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ฟูกูโอกะ วัน อังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
GK515


2ชม. 25น.
16:20
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
18:45
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 11,458

MM529


2ชม. 35น.
18:55
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
21:30
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 14,452

GK517


2ชม. 25น.
17:30
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
19:55
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 15,639

GK529


2ชม. 25น.
18:45
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
21:10
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 15,639

GK513


2ชม. 30น.
15:00
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
17:30
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 15,639

GK505


2ชม. 20น.
08:20
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
10:40
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 17,169

GK507


2ชม. 20น.
10:05
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
12:25
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 17,169

GK509


2ชม. 25น.
12:10
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
14:35
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 17,169

MM525


2ชม. 25น.
13:10
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
15:35
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 17,835

MM523


2ชม. 30น.
09:45
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
12:15
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 17,814

MM527


2ชม. 30น.
15:25
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
17:55
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 21,636

MM521


2ชม. 25น.
08:15
อ., 27/02

โตเกียว
NRT
10:40
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 22,054

NH239


2ชม. 05น.
06:15
อ., 27/02

โตเกียว
HND
08:20
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,458

NH3841


2ชม. 05น.
06:35
อ., 27/02

โตเกียว
HND
08:40
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,458

NH3843


2ชม. 05น.
09:10
อ., 27/02

โตเกียว
HND
11:15
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,458

NH3847


2ชม. 05น.
12:20
อ., 27/02

โตเกียว
HND
14:25
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,458

NH3849


2ชม. 05น.
13:30
อ., 27/02

โตเกียว
HND
15:35
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,458

NH3851


2ชม. 05น.
16:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
18:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,458

NH3853


2ชม. 05น.
18:25
อ., 27/02

โตเกียว
HND
20:30
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,458

NH243


2ชม. 00น.
08:30
อ., 27/02

โตเกียว
HND
10:30
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH245


2ชม. 00น.
09:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
11:00
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH255


2ชม. 00น.
13:35
อ., 27/02

โตเกียว
HND
15:35
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH257


2ชม. 00น.
14:20
อ., 27/02

โตเกียว
HND
16:20
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH269


2ชม. 00น.
19:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
21:00
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH271


2ชม. 00น.
19:20
อ., 27/02

โตเกียว
HND
21:20
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH1075


2ชม. 05น.
07:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
09:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH241


2ชม. 05น.
07:25
อ., 27/02

โตเกียว
HND
09:30
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH247


2ชม. 05น.
09:35
อ., 27/02

โตเกียว
HND
11:40
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH251


2ชม. 05น.
11:25
อ., 27/02

โตเกียว
HND
13:30
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH253


2ชม. 05น.
12:25
อ., 27/02

โตเกียว
HND
14:30
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH259


2ชม. 05น.
15:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
17:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH263


2ชม. 05น.
16:25
อ., 27/02

โตเกียว
HND
18:30
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH265


2ชม. 05น.
17:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
19:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

NH267


2ชม. 05น.
18:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
20:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 33,746

JL315


2ชม. 00น.
11:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
13:00
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL319


2ชม. 00น.
13:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
15:00
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL321


2ชม. 00น.
14:05
อ., 27/02

โตเกียว
HND
16:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL323


2ชม. 00น.
15:05
อ., 27/02

โตเกียว
HND
17:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL325


2ชม. 00น.
16:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
18:00
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL331


2ชม. 00น.
18:40
อ., 27/02

โตเกียว
HND
20:40
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL303


2ชม. 05น.
06:30
อ., 27/02

โตเกียว
HND
08:35
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL305


2ชม. 05น.
07:05
อ., 27/02

โตเกียว
HND
09:10
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL307


2ชม. 05น.
08:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
10:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL309


2ชม. 05น.
08:55
อ., 27/02

โตเกียว
HND
11:00
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL311


2ชม. 05น.
09:10
อ., 27/02

โตเกียว
HND
11:15
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL313


2ชม. 05น.
10:05
อ., 27/02

โตเกียว
HND
12:10
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL317


2ชม. 05น.
12:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
14:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL327


2ชม. 05น.
17:00
อ., 27/02

โตเกียว
HND
19:05
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL329


2ชม. 05น.
17:55
อ., 27/02

โตเกียว
HND
20:00
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL333


2ชม. 10น.
19:10
อ., 27/02

โตเกียว
HND
21:20
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

JL335


2ชม. 10น.
19:30
อ., 27/02

โตเกียว
HND
21:40
อ., 27/02

ฟูกูโอกะ
FUK
¥ 42,442

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.