ขาไป
โตเกียว เกียวโต
จ., 09/10
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป เกียวโต วัน จันทร์, 09 ตุลาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NOZOMI 265


2ชม. 07น.
21:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
23:31
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 1


2ชม. 08น.
06:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
08:08
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 483


2ชม. 08น.
21:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
23:29
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 3


2ชม. 09น.
06:15
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
08:24
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 103


2ชม. 09น.
06:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
08:33
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 91


2ชม. 09น.
20:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:30
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 7


2ชม. 10น.
06:51
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
09:01
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 469


2ชม. 10น.
20:18
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:28
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 263


2ชม. 10น.
21:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
23:22
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 9


2ชม. 11น.
07:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
09:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 109


2ชม. 11น.
07:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
09:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 15


2ชม. 11น.
08:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 115


2ชม. 11น.
08:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 19


2ชม. 11น.
09:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 215


2ชม. 11น.
09:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 23


2ชม. 11น.
10:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 221


2ชม. 11น.
10:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 27


2ชม. 11น.
11:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 343


2ชม. 11น.
11:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 31


2ชม. 11น.
12:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 359


2ชม. 11น.
12:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 35


2ชม. 11น.
13:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 373


2ชม. 11น.
13:18
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:29
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 155


2ชม. 11น.
13:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 39


2ชม. 11น.
14:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 389


2ชม. 11น.
14:18
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:29
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 163


2ชม. 11น.
14:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 43


2ชม. 11น.
15:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 405


2ชม. 11น.
15:18
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:29
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 171


2ชม. 11น.
15:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 47


2ชม. 11น.
16:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 419


2ชม. 11น.
16:18
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:29
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 179


2ชม. 11น.
16:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 53


2ชม. 11น.
17:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 431


2ชม. 11น.
17:18
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:29
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 187


2ชม. 11น.
17:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 57


2ชม. 11น.
18:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 443


2ชม. 11น.
18:18
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:29
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 195


2ชม. 11น.
18:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 453


2ชม. 11น.
19:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:23
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 455


2ชม. 11น.
19:18
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:29
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 85


2ชม. 11น.
19:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:32
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 93


2ชม. 11น.
20:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 261


2ชม. 11น.
21:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
23:14
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 481


2ชม. 11น.
21:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
23:20
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 5


2ชม. 12น.
06:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
08:45
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 203


2ชม. 12น.
07:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
09:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 207


2ชม. 12น.
07:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
09:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 13


2ชม. 12น.
07:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 211


2ชม. 12น.
08:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 63


2ชม. 12น.
08:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 315


2ชม. 12น.
09:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 217


2ชม. 12น.
09:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 65


2ชม. 12น.
09:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 67


2ชม. 12น.
10:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 347


2ชม. 12น.
11:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 69


2ชม. 12น.
11:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 149


2ชม. 12น.
12:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 71


2ชม. 12น.
12:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 371


2ชม. 12น.
13:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 157


2ชม. 12น.
13:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 73


2ชม. 12น.
13:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 387


2ชม. 12น.
14:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 165


2ชม. 12น.
14:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 75


2ชม. 12น.
14:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 403


2ชม. 12น.
15:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 173


2ชม. 12น.
15:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 77


2ชม. 12น.
15:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 417


2ชม. 12น.
16:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 181


2ชม. 12น.
16:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 51


2ชม. 12น.
16:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 429


2ชม. 12น.
17:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 247


2ชม. 12น.
17:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 79


2ชม. 12น.
17:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 441


2ชม. 12น.
18:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 253


2ชม. 12น.
18:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 449


2ชม. 12น.
18:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 83


2ชม. 12น.
19:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 87


2ชม. 12น.
19:39
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:51
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 257


2ชม. 12น.
19:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 259


2ชม. 12น.
20:09
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:21
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 471


2ชม. 12น.
20:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:36
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 477


2ชม. 12น.
20:48
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
23:00
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 95


2ชม. 12น.
20:54
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
23:06
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 89


2ชม. 13น.
20:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:13
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 467


2ชม. 13น.
20:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:16
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 475


2ชม. 13น.
20:42
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:55
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 11


2ชม. 14น.
07:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
09:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 17


2ชม. 14น.
08:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 21


2ชม. 14น.
09:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 25


2ชม. 14น.
10:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 29


2ชม. 14น.
11:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 33


2ชม. 14น.
12:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 37


2ชม. 14น.
13:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 41


2ชม. 14น.
14:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 45


2ชม. 14น.
15:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 49


2ชม. 14น.
16:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 55


2ชม. 14น.
17:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 81


2ชม. 14น.
18:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:44
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 61


2ชม. 15น.
08:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 121


2ชม. 15น.
09:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 129


2ชม. 15น.
10:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 333


2ชม. 15น.
10:42
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:57
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 137


2ชม. 15น.
11:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 145


2ชม. 15น.
12:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 361


2ชม. 15น.
12:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:39
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 229


2ชม. 15น.
13:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 385


2ชม. 15น.
13:54
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:09
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 161


2ชม. 15น.
14:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 393


2ชม. 15น.
14:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:39
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 397


2ชม. 15น.
14:42
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:57
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 401


2ชม. 15น.
14:54
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:09
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 233


2ชม. 15น.
15:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 409


2ชม. 15น.
15:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:39
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 175


2ชม. 15น.
15:42
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:57
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 413


2ชม. 15น.
15:51
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:06
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 415


2ชม. 15น.
15:54
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:09
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 177


2ชม. 15น.
16:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 421


2ชม. 15น.
16:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:39
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 423


2ชม. 15น.
16:42
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:57
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 425


2ชม. 15น.
16:51
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:06
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 427


2ชม. 15น.
16:54
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:09
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 185


2ชม. 15น.
17:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 433


2ชม. 15น.
17:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:39
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 435


2ชม. 15น.
17:42
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:57
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 437


2ชม. 15น.
17:51
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:06
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 439


2ชม. 15น.
17:54
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:09
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 193


2ชม. 15น.
18:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 445


2ชม. 15น.
18:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:39
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 447


2ชม. 15น.
18:42
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:57
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 59


2ชม. 15น.
18:51
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:06
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 451


2ชม. 15น.
18:54
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:09
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 255


2ชม. 15น.
19:00
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:15
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 457


2ชม. 15น.
19:24
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:39
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 459


2ชม. 15น.
19:30
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:45
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 465


2ชม. 15น.
19:54
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:09
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

NOZOMI 461


2ชม. 16น.
19:42
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:58
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 661


2ชม. 30น.
19:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:03
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 501


2ชม. 34น.
07:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
09:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 503


2ชม. 34น.
08:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 505


2ชม. 34น.
09:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 507


2ชม. 34น.
10:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 509


2ชม. 34น.
11:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 511


2ชม. 34น.
12:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 513


2ชม. 34น.
13:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 515


2ชม. 34น.
14:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 517


2ชม. 34น.
15:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 519


2ชม. 34น.
16:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 521


2ชม. 34น.
17:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:37
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 633


2ชม. 39น.
07:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 635


2ชม. 39น.
08:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 637


2ชม. 39น.
09:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 639


2ชม. 39น.
10:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 641


2ชม. 39น.
11:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 643


2ชม. 39น.
12:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 645


2ชม. 39น.
13:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 647


2ชม. 39น.
14:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 649


2ชม. 39น.
15:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 651


2ชม. 39น.
16:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 653


2ชม. 39น.
17:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 657


2ชม. 39น.
18:33
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:12
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 663


2ชม. 45น.
20:12
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
22:57
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 659


2ชม. 46น.
19:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
21:49
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 631


2ชม. 48น.
06:21
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
09:09
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

HIKARI 655


2ชม. 51น.
18:03
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
20:54
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 755


3ชม. 28น.
19:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
23:25
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 703


3ชม. 37น.
06:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
10:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 707


3ชม. 37น.
07:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
11:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 711


3ชม. 37น.
08:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
12:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 715


3ชม. 37น.
09:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
13:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 719


3ชม. 37น.
10:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
14:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 723


3ชม. 37น.
11:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
15:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 727


3ชม. 37น.
12:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
16:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 731


3ชม. 37น.
13:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
17:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 735


3ชม. 37น.
14:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
18:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

KODAMA 739


3ชม. 37น.
15:57
จ., 09/10

โตเกียว
โตเกียว
19:34
จ., 09/10

เกียวโต
เกียวโต
¥ 13,320

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.