ขาไป
โตเกียว โอซากะ
พฤ., 15/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป โอซากะ วัน พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
NH985


1ชม. 05น.
06:25
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
07:30
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH13


1ชม. 05น.
07:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
08:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH15


1ชม. 05น.
08:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
09:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH19


1ชม. 05น.
10:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
11:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH21


1ชม. 05น.
11:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
12:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH23


1ชม. 05น.
12:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
13:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH25


1ชม. 05น.
13:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
14:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH27


1ชม. 05น.
14:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
15:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH31


1ชม. 05น.
15:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
16:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH33


1ชม. 05น.
16:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
17:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH17


1ชม. 10น.
09:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
10:10
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH35


1ชม. 10น.
17:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
18:10
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH37


1ชม. 10น.
18:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
19:10
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH39


1ชม. 15น.
19:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
20:15
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH41


1ชม. 20น.
19:15
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
20:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,681

NH2177


1ชม. 20น.
17:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
NRT
18:50
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 14,831

NH93


1ชม. 15น.
07:40
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
08:55
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

NH3821


1ชม. 20น.
08:45
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
10:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

NH97


1ชม. 20น.
20:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
21:50
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

NH99


1ชม. 20น.
21:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
22:20
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

NH3823


1ชม. 25น.
12:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
13:25
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

NH991


1ชม. 25น.
13:50
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
15:15
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

NH3825


1ชม. 25น.
15:20
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
16:45
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

NH3827


1ชม. 25น.
16:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
17:55
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

NH95


1ชม. 25น.
18:05
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
19:30
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 14,980

JL101


1ชม. 05น.
06:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
07:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL103


1ชม. 05น.
07:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
08:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL107


1ชม. 05น.
08:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
09:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL111


1ชม. 05น.
09:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
10:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL113


1ชม. 05น.
10:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
11:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL115


1ชม. 05น.
11:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
12:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL117


1ชม. 05น.
12:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
13:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL119


1ชม. 05น.
13:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
14:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL121


1ชม. 05น.
14:35
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
15:40
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL125


1ชม. 05น.
15:00
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
16:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL131


1ชม. 05น.
17:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
18:35
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL133


1ชม. 05น.
18:15
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
19:20
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL137


1ชม. 10น.
18:45
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
19:55
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL139


1ชม. 15น.
19:10
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
20:25
พฤ., 15/06

โอซากะ
ITM
¥ 17,227

JL225


1ชม. 25น.
12:40
พฤ., 15/06

โตเกียว
HND
14:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 17,677

JL6001


1ชม. 30น.
10:10
พฤ., 15/06

โตเกียว
NRT
11:40
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 31,159

JL6005


1ชม. 35น.
08:30
พฤ., 15/06

โตเกียว
NRT
10:05
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 31,159

JL6003


1ชม. 40น.
14:35
พฤ., 15/06

โตเกียว
NRT
16:15
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 31,159

JL6037


1ชม. 40น.
18:20
พฤ., 15/06

โตเกียว
NRT
20:00
พฤ., 15/06

โอซากะ
KIX
¥ 31,159

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.