ขาไป
โตเกียว ซัปโปโระ
อ., 28/03
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โตเกียว ไป ซัปโปโระ วัน อังคาร, 28 มีนาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
JL503


1ชม. 30น.
07:20
อ., 28/03

โตเกียว
HND
08:50
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL519


1ชม. 30น.
14:30
อ., 28/03

โตเกียว
HND
16:00
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL521


1ชม. 30น.
15:35
อ., 28/03

โตเกียว
HND
17:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL527


1ชม. 30น.
18:35
อ., 28/03

โตเกียว
HND
20:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL529


1ชม. 30น.
19:45
อ., 28/03

โตเกียว
HND
21:15
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL531


1ชม. 30น.
20:40
อ., 28/03

โตเกียว
HND
22:10
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL501


1ชม. 35น.
06:35
อ., 28/03

โตเกียว
HND
08:10
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL505


1ชม. 35น.
08:20
อ., 28/03

โตเกียว
HND
09:55
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL515


1ชม. 35น.
12:30
อ., 28/03

โตเกียว
HND
14:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL517


1ชม. 35น.
13:30
อ., 28/03

โตเกียว
HND
15:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL523


1ชม. 35น.
16:30
อ., 28/03

โตเกียว
HND
18:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL525


1ชม. 35น.
17:30
อ., 28/03

โตเกียว
HND
19:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 31,841

JL509


1ชม. 35น.
09:50
อ., 28/03

โตเกียว
HND
11:25
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 32,698

JL511


1ชม. 35น.
10:30
อ., 28/03

โตเกียว
HND
12:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 32,698

JL513


1ชม. 35น.
11:20
อ., 28/03

โตเกียว
HND
12:55
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 32,698

NH987


1ชม. 30น.
06:25
อ., 28/03

โตเกียว
HND
07:55
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH51


1ชม. 30น.
07:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
08:30
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH4715


1ชม. 30น.
08:15
อ., 28/03

โตเกียว
HND
09:45
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH4723


1ชม. 30น.
12:50
อ., 28/03

โตเกียว
HND
14:20
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH69


1ชม. 30น.
15:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
16:30
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH71


1ชม. 30น.
16:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
17:30
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH77


1ชม. 30น.
19:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
20:30
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH4737


1ชม. 30น.
20:15
อ., 28/03

โตเกียว
HND
21:45
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH65


1ชม. 35น.
13:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
14:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH4725


1ชม. 35น.
13:50
อ., 28/03

โตเกียว
HND
15:25
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH67


1ชม. 35น.
14:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
15:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH73


1ชม. 35น.
17:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
18:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH75


1ชม. 35น.
18:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
19:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH79


1ชม. 35น.
20:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
21:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH81


1ชม. 35น.
20:35
อ., 28/03

โตเกียว
HND
22:10
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH4739


1ชม. 35น.
21:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
22:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH4743


1ชม. 35น.
21:30
อ., 28/03

โตเกียว
HND
23:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 34,983

NH55


1ชม. 35น.
09:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
10:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 35,839

NH57


1ชม. 35น.
09:30
อ., 28/03

โตเกียว
HND
11:05
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 35,839

NH59


1ชม. 35น.
10:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
11:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 35,839

NH61


1ชม. 35น.
11:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
12:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 35,839

NH4721


1ชม. 35น.
11:50
อ., 28/03

โตเกียว
HND
13:25
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 35,839

NH63


1ชม. 35น.
12:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
13:35
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 35,839

NH53


1ชม. 30น.
08:00
อ., 28/03

โตเกียว
HND
09:30
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 37,696

NH2155


1ชม. 50น.
17:50
อ., 28/03

โตเกียว
NRT
19:40
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 37,839

JL507


1ชม. 35น.
08:55
อ., 28/03

โตเกียว
HND
10:30
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 38,695

JL6013


1ชม. 40น.
07:00
อ., 28/03

โตเกียว
NRT
08:40
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 45,406

JL6015


1ชม. 45น.
08:00
อ., 28/03

โตเกียว
NRT
09:45
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 45,406

JL6023


1ชม. 45น.
13:00
อ., 28/03

โตเกียว
NRT
14:45
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 45,406

JL6019


1ชม. 50น.
10:55
อ., 28/03

โตเกียว
NRT
12:45
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 45,406

JL6025


1ชม. 50น.
14:25
อ., 28/03

โตเกียว
NRT
16:15
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 45,406

JL6031


1ชม. 50น.
16:55
อ., 28/03

โตเกียว
NRT
18:45
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 45,406

JL6029


1ชม. 50น.
18:00
อ., 28/03

โตเกียว
NRT
19:50
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 45,406

NH4711


1ชม. 30น.
06:55
อ., 28/03

โตเกียว
HND
08:25
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 88,099

NH4731


1ชม. 30น.
17:50
อ., 28/03

โตเกียว
HND
19:20
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 88,099

NH4735


1ชม. 30น.
18:50
อ., 28/03

โตเกียว
HND
20:20
อ., 28/03

ซัปโปโระ
CTS
¥ 88,099

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.