ขาไป
ฮานอย ฮาลอง
จ., 05/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ฮาลอง วัน จันทร์, 05 ธันวาคม 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


2ชม. 30น.
06:30
จ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
09:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
300,000 đ2ชม. 30น.
08:00
จ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
10:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
300,000 đ2ชม. 30น.
09:00
จ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
11:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
300,000 đ2ชม. 30น.
11:30
จ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
14:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
300,000 đ2ชม. 30น.
13:00
จ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
15:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
300,000 đ2ชม. 30น.
14:30
จ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
17:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
300,000 đ2ชม. 30น.
16:30
จ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
19:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
300,000 đ2ชม. 30น.
18:30
จ., 05/12

ฮานอย
Hoan Kiem
21:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
300,000 đ3ชม. 00น.
04:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
07:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
05:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
08:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
06:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
09:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
07:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
10:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
08:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
11:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
08:01
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
11:01
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
09:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
12:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
13:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:01
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
13:01
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
10:30
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
13:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
12:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
15:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
12:01
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
15:01
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
13:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
16:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
14:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
17:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
15:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
18:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
16:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
19:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
17:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
20:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
17:01
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
20:01
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
18:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
21:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
18:01
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
21:01
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
19:00
จ., 05/12

ฮานอย
Cau Giay
22:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Bai Chay
320,000 đ3ชม. 00น.
06:30
จ., 05/12

ฮานอย
My Dinh
09:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Yet Kieu
ถูกระงับ3ชม. 00น.
08:10
จ., 05/12

ฮานอย
My Dinh
11:10
จ., 05/12

ฮาลอง
Yet Kieu
ถูกระงับ3ชม. 00น.
10:30
จ., 05/12

ฮานอย
My Dinh
13:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Yet Kieu
ถูกระงับ3ชม. 00น.
12:30
จ., 05/12

ฮานอย
My Dinh
15:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Yet Kieu
ถูกระงับ3ชม. 00น.
14:30
จ., 05/12

ฮานอย
My Dinh
17:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Yet Kieu
ถูกระงับ3ชม. 00น.
15:30
จ., 05/12

ฮานอย
My Dinh
18:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Yet Kieu
ถูกระงับ3ชม. 00น.
16:30
จ., 05/12

ฮานอย
My Dinh
19:30
จ., 05/12

ฮาลอง
Yet Kieu
ถูกระงับ3ชม. 00น.
19:00
จ., 05/12

ฮานอย
My Dinh
22:00
จ., 05/12

ฮาลอง
Yet Kieu
ถูกระงับ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.