ขาไป
ญาจาง เดี่ยวตริ
จ., 06/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ญาจาง ไป เดี่ยวตริ วัน จันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
SE2


3ชม. 32น.
04:55
จ., 06/02

ญาจาง
Nha Trang
08:27
จ., 06/02

เดี่ยวตริ
Dieu Tri
147,000 đ

SE4


3ชม. 38น.
03:02
จ., 06/02

ญาจาง
Nha Trang
06:40
จ., 06/02

เดี่ยวตริ
Dieu Tri
133,000 đ

SE6


3ชม. 57น.
23:39
จ., 06/02

ญาจาง
Nha Trang
03:36
อ., 07/02

เดี่ยวตริ
Dieu Tri
147,000 đ

SE8


4ชม. 10น.
14:25
จ., 06/02

ญาจาง
Nha Trang
18:35
จ., 06/02

เดี่ยวตริ
Dieu Tri
130,000 đ

SE22


4ชม. 44น.
19:34
จ., 06/02

ญาจาง
Nha Trang
00:18
อ., 07/02

เดี่ยวตริ
Dieu Tri
137,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.