Lượt đi
Băng Cốc Ayutthaya
T6, 31/05
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Ayutthaya ngày đi Thứ sáu, 31 Tháng 5 2024

Khởi hành Đến Giá
 
EX71


0h 55m
10:35
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
11:30
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

EX75


0h 56m
08:45
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
09:41
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

SP21


0h 48m
06:10
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
06:58
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
61 ฿

RP139


1h 00m
19:25
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
20:25
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

SP7


0h 49m
09:05
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
09:54
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
61 ฿

RP109


1h 02m
14:15
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
15:17
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

RP107


1h 02m
20:45
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
21:47
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

RP133


1h 04m
21:25
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
22:29
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

EX51


1h 05m
22:30
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
23:35
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

RP111


1h 07m
07:30
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
08:37
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

SP13


1h 01m
20:05
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
21:06
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
48 ฿

RP141


1h 11m
23:05
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
00:16
T7, 01/06

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

RP135


1h 17m
07:10
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
08:27
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
5 ฿

SP23


0h 56m
21:05
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
22:01
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
171 ฿

SP9


1h 04m
18:40
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
19:44
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
171 ฿

SP25


1h 13m
20:25
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
21:38
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Ga Ayutthaya
171 ฿2h 00m
09:00
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Khao San
11:00
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Công viên thành phố
250 ฿2h 00m
11:00
T6, 31/05

BĂNG CỐC
Khao San
13:00
T6, 31/05

AYUTTHAYA
Công viên thành phố
250 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.