Lượt đi
Băng Cốc Phuket
T5, 15/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Phuket ngày đi Thứ năm, 15 Tháng 6 2023

Khởi hành Đến Giá
 
FD4112


1h 20m
06:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
07:55
T5, 15/06

PHUKET
HKT
956 ฿

DD520


1h 20m
06:00
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
07:20
T5, 15/06

PHUKET
HKT
966 ฿

FD3021


1h 20m
16:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
17:55
T5, 15/06

PHUKET
HKT
966 ฿

DD532


1h 20m
20:10
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
21:30
T5, 15/06

PHUKET
HKT
966 ฿

FD4110


1h 25m
07:30
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
08:55
T5, 15/06

PHUKET
HKT
956 ฿

FD3027


1h 25m
18:05
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
19:30
T5, 15/06

PHUKET
HKT
966 ฿

FD3011


1h 25m
19:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
21:00
T5, 15/06

PHUKET
HKT
966 ฿

FD4124


1h 20m
20:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
21:55
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,029 ฿

VZ314


1h 25m
07:00
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
08:25
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,073 ฿

VZ2304


1h 25m
18:15
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
19:40
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,073 ฿

VZ308


1h 25m
20:05
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
21:30
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,073 ฿

VZ312


1h 25m
20:30
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
21:55
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,073 ฿

VZ316


1h 25m
21:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
23:00
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,073 ฿

SL750


1h 25m
07:20
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
08:45
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,078 ฿

DD528


1h 20m
16:20
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
17:40
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,126 ฿

SL770


1h 20m
09:45
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
11:05
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,175 ฿

SL768


1h 20m
15:45
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
17:05
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,179 ฿

SL762


1h 20m
19:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
20:55
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,179 ฿

FD3007


1h 30m
14:40
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
16:10
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,165 ฿

VZ304


1h 25m
11:15
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
12:40
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,199 ฿

VZ306


1h 25m
15:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
17:00
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,199 ฿

FD3017


1h 35m
15:20
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
16:55
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,165 ฿

FD3023


1h 25m
20:55
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
22:20
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,223 ฿

DD522


1h 20m
09:20
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
10:40
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,311 ฿

DD524


1h 20m
11:20
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
12:40
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,311 ฿

DD526


1h 25m
13:50
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
15:15
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,311 ฿

VZ2300


1h 25m
13:50
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
15:15
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,325 ฿

FD3091


1h 20m
10:05
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
11:25
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,480 ฿

FD3025


1h 20m
11:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
12:55
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,480 ฿

FD3001


1h 25m
06:20
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
07:45
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,679 ฿

FD3005


1h 30m
12:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
14:05
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,679 ฿

FD3037


1h 25m
09:20
T5, 15/06

BĂNG CỐC
DMK
10:45
T5, 15/06

PHUKET
HKT
1,757 ฿

PG279


1h 25m
19:45
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
21:10
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,046 ฿

WE217


1h 30m
17:30
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
19:00
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,046 ฿

TG2211


1h 30m
19:10
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
20:40
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,194 ฿

WE211


1h 30m
19:10
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
20:40
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,231 ฿

PG271


1h 25m
08:05
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
09:30
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,306 ฿

PG275


1h 25m
10:40
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
12:05
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,306 ฿

PG273


1h 25m
12:35
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
14:00
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,306 ฿

PG277


1h 25m
16:55
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
18:20
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,306 ฿

WE283


1h 30m
14:55
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
16:25
T5, 15/06

PHUKET
HKT
2,455 ฿

WE215


1h 30m
13:55
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
15:25
T5, 15/06

PHUKET
HKT
4,017 ฿

TG2203


1h 30m
10:50
T5, 15/06

BĂNG CỐC
BKK
12:20
T5, 15/06

PHUKET
HKT
5,504 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.