Lượt đi
Băng Cốc Surat Thani
T2, 22/08
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Surat Thani ngày đi Thứ hai, 22 Tháng 8 2022

Khởi hành Đến Giá
 
SP43


11h 00m
07:50
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
18:50
T2, 22/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
608 ฿

SP39


11h 20m
22:05
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
09:25
T3, 23/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
608 ฿

EX83


12h 35m
17:00
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
05:35
T3, 23/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
257 ฿

SP37


12h 36m
15:10
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
03:46
T3, 23/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
297 ฿

RP171


13h 03m
12:30
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
01:33
T3, 23/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
217 ฿

EX85


13h 02m
19:30
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
08:32
T3, 23/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
257 ฿

RP167


13h 17m
18:30
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
07:47
T3, 23/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
217 ฿

SP45


12h 36m
15:10
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
03:46
T3, 23/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
848 ฿

SP31


12h 10m
14:30
T2, 22/08

BĂNG CỐC
Ga Hua Lamphong
02:40
T3, 23/08

SURAT THANI
Ga Surat Thani
1,008 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.