Lượt đi
Bắc Kinh Thượng Hải
T3, 28/03
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ngày đi Thứ ba, 28 Tháng 3 2023

Khởi hành Đến Giá
 
G103


5h 38m
06:20
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
11:58
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
498 元

G27


4h 29m
19:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
23:29
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
581 元

G159


5h 59m
17:19
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
23:18
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
526 元

G161


5h 59m
17:33
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
23:32
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
526 元

G21


4h 18m
17:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
21:18
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
626 元

G105


5h 46m
07:17
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
13:03
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G107


5h 47m
07:25
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
13:12
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G1


4h 29m
07:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
11:29
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
631 元

G3


4h 32m
08:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
12:32
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
631 元

G11


4h 38m
12:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
16:38
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
626 元

G111


5h 55m
08:16
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
14:11
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G153


5h 57m
16:30
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
22:27
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G145


5h 58m
14:14
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
20:12
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G117


5h 35m
09:20
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
14:55
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G143


5h 59m
14:08
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
20:07
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G121


5h 37m
10:05
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
15:42
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G115


5h 38m
09:10
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
14:48
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G109


6h 03m
07:45
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
13:48
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G23


4h 43m
18:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
22:43
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
631 元

G25


4h 54m
18:04
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
22:58
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
626 元

G141


5h 50m
13:34
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
19:24
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G147


6h 16m
14:27
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
20:43
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G157


6h 20m
16:53
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
23:13
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
553 元

G19


4h 28m
16:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
20:28
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
662 元

G15


4h 33m
14:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
18:33
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
662 元

G139


6h 02m
13:04
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
19:06
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G149


6h 02m
15:08
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
21:10
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G17


4h 34m
15:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
19:34
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
662 元

G127


6h 03m
11:05
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
17:08
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G7


4h 35m
10:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
14:35
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
662 元

G125


6h 04m
10:46
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
16:50
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G5


4h 37m
09:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
13:37
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
662 元

G9


4h 37m
11:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
15:37
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
662 元

G123


6h 06m
10:20
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
16:26
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G119


6h 08m
09:24
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
15:32
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G13


4h 35m
13:00
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
17:35
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
667 元

G135


6h 09m
12:12
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
18:21
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G137


6h 09m
12:47
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
18:56
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G113


6h 20m
08:39
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
14:59
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G129


6h 20m
11:18
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
17:38
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G151


6h 23m
15:49
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
22:12
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Hongqiao
576 元

G133


6h 13m
11:49
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
18:02
T3, 28/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
604 元

D705


12h 06m
21:21
T3, 28/03

BẮC KINH
Bắc Kinh
09:27
T4, 29/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
271 元

D709


12h 18m
19:36
T3, 28/03

BẮC KINH
Phía Nam
07:54
T4, 29/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
269 元

T109


14h 55m
20:05
T3, 28/03

BẮC KINH
Bắc Kinh
11:00
T4, 29/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
177 元

1461


18h 52m
11:55
T3, 28/03

BẮC KINH
Bắc Kinh
06:47
T4, 29/03

THƯỢNG HẢI
Thượng Hải
157 元

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.