Lượt đi
Hà Nội Sapa
T6, 26/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hà Nội đến Sapa ngày đi Thứ sáu, 26 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 


5h 30m
07:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
13:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
360,000 đ5h 30m
14:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
19:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
360,000 đ5h 30m
22:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
04:00
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
360,000 đ5h 30m
22:45
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
04:15
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
360,000 đ6h 00m
06:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
12:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
340,000 đ6h 00m
13:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
19:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
340,000 đ6h 00m
21:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
03:00
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
340,000 đ6h 00m
21:15
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
03:15
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
340,000 đ5h 30m
07:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
13:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
530,000 đ5h 30m
08:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
13:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
530,000 đ5h 30m
15:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
21:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
530,000 đ6h 00m
06:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
12:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
06:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
12:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
07:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
13:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
08:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
14:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
09:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
15:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
10:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
16:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
11:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
17:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
12:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
18:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
13:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
19:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
14:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
20:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
15:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
21:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
16:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
22:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
17:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
23:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
18:45
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
00:45
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
20:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
02:00
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
21:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
03:30
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
22:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
04:30
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
23:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
05:00
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
23:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Sân Bay Nội Bài
05:30
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 00m
07:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
13:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
500,000 đ6h 00m
07:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
13:30
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
500,000 đ6h 00m
15:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
21:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
500,000 đ6h 30m
06:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
13:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
07:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
14:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
08:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
15:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
09:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
16:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
10:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
17:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
11:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
18:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
12:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
19:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
13:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
20:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
14:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
21:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
15:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
22:00
T6, 26/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
17:30
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
00:00
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
04:30
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ6h 30m
23:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Hoàn Kiếm
05:30
T7, 27/07

SAPA
Điện Biên Phủ
450,000 đ

SP3


7h 55m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
05:55
T7, 27/07

SAPA
Ga Lào Cai
850,000 đ

SP3


7h 55m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
05:55
T7, 27/07

SAPA
Ga Lào Cai
850,000 đ

SP3


7h 55m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
05:55
T7, 27/07

SAPA
Ga Lào Cai
850,000 đ

SP3


7h 55m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
05:55
T7, 27/07

SAPA
Ga Lào Cai
850,000 đ

SP3


7h 55m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
05:55
T7, 27/07

SAPA
Ga Lào Cai
900,000 đ

SP3


7h 55m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
05:55
T7, 27/07

SAPA
Ga Lào Cai
900,000 đ

SP3


7h 55m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
05:55
T7, 27/07

SAPA
Ga Lào Cai
1,000,000 đ

SP3


7h 55m
22:00
T6, 26/07

HÀ NỘI
Ga Hà Nội
05:55
T7, 27/07

SAPA
Ga Lào Cai
1,000,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.

Phương tiện di chuyển từ Hà Nội đến Sapa

Phương tiện phổ biến nhất để đến Sapa từ Hà Nội dành cho khách du lịch là tàu hoả hoặc xe khách.

Khoảng cách từ Hà Nội đến Sapa bao xa?

Khoảng cách từ Hà Nội đến trung tâm thị trấn Sapa là 315 km. Hiện nay không có sân bay nào gần Sapa nên phương tiện phổ biến nhất bạn có thể lựa chọn để đến Sapa là tàu hoả hoặc xe khách.

Từ Hà Nội đến Sapa mất bao lâu?

Thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Sapa bằng xe khách khoảng 6-7 tiếng còn bằng tàu hoả qua đêm thì 8 tiếng. Tàu hoả sẽ dừng ở Ga Lào Cai, từ đây bạn sẽ phải bắt xe buýt để lên Sapa tầm 1 tiếng nữa.

Tuỳ thuộc vào tình hình giao thông và điều kiện thời tiết mà xe có thể đến sớm hoặc trễ hơn dự kiến. Tàu hoả thì thường khởi hành và cập bến đúng giờ.

Có mấy loại tàu đêm khai thác tuyến Hà Nội đến Sapa?

Có 2 loại tàu khách dịch vụ đêm chạy tuyến Hà Nội đến Lào Cai được khai thác bởi Đường sắt Việt Nam và các công ty đường sắt tư nhân.

Đường sắt Việt Nam khai thác các toa khách trên các đoàn tàu. Các toa được chia làm 2 hạng là toa giường mềm dành cho 1-4 người/khoang và toa giường cứng dành cho 1-6 người/khoang.

Các công ty đường sắt tư nhân Chapa Express, Sapaly Express, Laman Express, Damitrans Express, New Livitrans Express, Violette TrainsVic Sapa Train khai thác chung chuyến tàu với Đường sắt Việt Nam trên toa riêng của họ. Vậy nên lịch trịch của các tuyến tàu giống nhau. Các toa tàu tư nhân thường thoải mái hơn so với các toa tàu của Đường sắt Việt Nam. Cụ thể, các toa hạng sang được trang bị sàn gỗ và giường mềm ấm cúng. Tàu tư nhân cũng chia làm 2 hạng là toa giường nằm 2 chỗ dành cho 1 đến 2 khách và toa giường nằm 4 chỗ dành cho 1 đến 4 khách. Hành khách muốn được riêng tư thì có thể mua hết vé trong một khoang. Ngoài ra, dịch vụ tàu tư nhân còn bao gồm nước uống và đồ ăn nhẹ cho hành khách.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng tàu hoả, tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn đi tàu hoả ở Việt Nam.

Tàu đi từ Hà Nội đến Sapa khởi hành ở đâu?

Các chuyến tàu từ Hà Nội đến Lào Cai khởi hành từ Ga Hà Nội tại 120 Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Vui lòng đến nhà ga 30 phút trước giờ khởi hành để làm thủ tục và tránh nhỡ tàu.

Có mấy loại xe khách chạy tuyến Hà Nội đến Sapa?

Có 4 công ty xe khách chạy tuyến Hà Nội đến Sapa.

Daiichi Travel khai thác các xe giường nằm có 2 tầng được trang bị với những chiếc ghế nằm thoải mái, có sức chưa từ 40 đến 44 hành khách.

Eco Sapa khai thác xe limousine có nội thất được tân trang lại với ba hàng ghế có sức chứa 7 hành khách. Ngoài ra, có thêm chỗ cho 1 hành khách ở phía trước bên cạnh tài xế.

Inter Bus Line khai thác các xe giường nằm có 2 tầng được trang bị với những chiếc ghế nằm thoải mái, có sức chưa từ 40 đến 44 hành khách.

Sao Viet khai thác các xe giường nằm đời mới được thiết kế 2 dãy cabin 2 tầng có rèm che kín đáo. Trong mỗi cabin được trang bị chăn, gối, tivi, và ổ sạc điện thoại rất tiện nghi và sang trọng.

Để biết thêm thông tin về hành trình du lịch bằng xe khách, tham khảo thêm bài viết Hướng dẫn đi du lịch bằng xe khách ở Việt Nam.

Xe khách Hà Nội đến Sapa khởi hành ở đâu?

Hầu hết xe khách Hà Nội đến Sapa khởi hành từ các văn phòng riêng của họ tại quận Hoàn Kiếm. Nhiều nhà xe có luôn dịch vụ đón tận khách sạn và khu vực phố cổ.

Vui lòng có mặt tại điểm đón ít nhất 60 phút trước giờ khởi hành. Lưu ý rằng nhiều nhà xe có sắp xếp xe trung chuyển đón khách từ điểm hẹn và đưa khách đến điểm khởi hành. Bạn nên có mặt sớm nếu không muốn nhỡ chuyến xe.

Xe khách Hà Nội đến Sapa có đón ở sân bay Nội Bài không?

Có. Một số nhà xe sẽ đón hành khách tại sảnh ga đến trong sân bay Nội Bài.

Xe khách Hà Nội đến Sapa dừng điểm cuối ở đâu?

Hầu hết xe khách Hà Nội đến Sapa dừng ở các văn phòng công ty trên đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sapa.

Từ Sapa tôi có thể đi đâu tiếp?

Từ Sapa bạn có thể đi bằng tàu hoả hoặc xe khách về lại Hà Nội hoặc tiếp tục đi xe khách đến các tỉnh khác thuộc miền Bắc Việt Nam như Hà Giang, Cát Bà, Hạ LongNinh Bình.