Lượt đi
Phnôm Pênh Sihanoukville
T2, 24/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Phnôm Pênh đến Sihanoukville ngày đi Thứ hai, 24 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 


3h 00m
07:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Mean Chey
10:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 13.503h 00m
11:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Bus Port
US$ 15.003h 00m
13:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Bus Port
US$ 15.003h 00m
05:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
08:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
06:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
09:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
07:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
10:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
09:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
12:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
10:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
10:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
11:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
12:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
13:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
14:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
17:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
15:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
16:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
19:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
17:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
20:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
18:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 00m
19:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
22:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 15m
07:15
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
10:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 30m
07:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
10:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
07:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
11:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Bus Port
US$ 15.003h 30m
08:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
11:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
09:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
12:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
10:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
11:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
14:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
12:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
15:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
13:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
14:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
17:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
15:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
18:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
15:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
19:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Bus Port
US$ 15.003h 30m
16:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
19:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
17:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
20:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
18:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
21:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 30m
19:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
22:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 15.003h 45m
13:45
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Mean Chey
17:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 13.503h 30m
08:15
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
11:45
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.503h 30m
12:45
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
16:15
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.504h 00m
09:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
13:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Bus Port
US$ 15.004h 30m
01:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
06:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 13.504h 30m
01:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
05:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.504h 30m
02:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Wat Phnom
06:30
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Khleang Ler
US$ 15.505h 30m
01:30
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Thị Trường Olympic
07:00
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Kamakor
US$ 11.00

PP-SHV


5h 40m
07:00
T2, 24/06

PHNÔM PÊNH
Phnom Penh
12:40
T2, 24/06

SIHANOUKVILLE
Sihanoukville
US$ 10.00

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.