Lượt đi
Singapore Tokyo
CN, 30/06
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Tokyo ngày đi Chủ nhật, 30 Tháng 6 2024

Khởi hành Đến Giá
 
TR808


7h 00m
22:15
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
06:15
T2, 01/07

TOKYO
NRT
S$ 447.14

SQ12


7h 05m
09:25
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
17:30
CN, 30/06

TOKYO
NRT
S$ 788.27

SQ638


7h 05m
23:55
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
08:00
T2, 01/07

TOKYO
NRT
S$ 788.27

NH802


7h 15m
06:15
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
14:30
CN, 30/06

TOKYO
NRT
S$ 818.24

NH842


7h 10m
11:05
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
19:15
CN, 30/06

TOKYO
HND
S$ 837.29

NH844


7h 10m
22:10
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
06:20
T2, 01/07

TOKYO
HND
S$ 837.29

SQ634


6h 55m
13:55
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
21:50
CN, 30/06

TOKYO
HND
S$ 845.61

SQ636


6h 55m
22:50
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
06:45
T2, 01/07

TOKYO
HND
S$ 845.61

JL712


7h 05m
08:05
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
16:10
CN, 30/06

TOKYO
NRT
S$ 852.54

JL38


7h 00m
01:50
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
09:50
CN, 30/06

TOKYO
HND
S$ 872.29

JL36


7h 00m
21:50
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
05:50
T2, 01/07

TOKYO
HND
S$ 872.29

SQ632


6h 55m
08:00
CN, 30/06

SINGAPORE
SIN
15:55
CN, 30/06

TOKYO
HND
S$ 1,198.34

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.