Lượt đi
Singapore Tokyo
T2, 26/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Singapore đến Tokyo ngày đi Thứ hai, 26 Tháng 2 2024

Khởi hành Đến Giá
 
JL712


6h 45m
08:15
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
16:00
T2, 26/02

TOKYO
NRT
S$ 953.58

TR808


6h 45m
22:30
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
06:15
T3, 27/02

TOKYO
NRT
S$ 957.77

NH844


6h 35m
22:20
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
05:55
T3, 27/02

TOKYO
HND
S$ 961.83

NH802


6h 55m
06:40
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
14:35
T2, 26/02

TOKYO
NRT
S$ 1,171.41

SQ638


6h 35m
23:55
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
07:30
T3, 27/02

TOKYO
NRT
S$ 1,338.21

JL36


6h 30m
22:25
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
05:55
T3, 27/02

TOKYO
HND
S$ 1,495.23

SQ12


6h 45m
09:20
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
17:05
T2, 26/02

TOKYO
NRT
S$ 1,622.52

SQ634


6h 35m
14:05
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
21:40
T2, 26/02

TOKYO
HND
S$ 1,673.71

SQ632


6h 30m
08:05
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
15:35
T2, 26/02

TOKYO
HND
S$ 2,001.99

NH842


6h 40m
10:45
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
18:25
T2, 26/02

TOKYO
HND
S$ 2,000.62

SQ636


6h 35m
22:45
T2, 26/02

SINGAPORE
SIN
06:20
T3, 27/02

TOKYO
HND
S$ 2,001.99

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.