Lượt đi
Tokyo Nagoya
T3, 28/03
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Tokyo đến Nagoya ngày đi Thứ ba, 28 Tháng 3 2023

Khởi hành Đến Giá
 


5h 30m
11:30
T3, 28/03

TOKYO
BX Shinjuku
17:00
T3, 28/03

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,9905h 30m
13:00
T3, 28/03

TOKYO
BX Shinjuku
18:30
T3, 28/03

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,9905h 30m
16:50
T3, 28/03

TOKYO
BX Shinjuku
22:20
T3, 28/03

NAGOYA
Nagoya
¥ 3,9905h 30m
17:50
T3, 28/03

TOKYO
BX Shinjuku
23:20
T3, 28/03

NAGOYA
Nagoya
¥ 3,9906h 00m
07:00
T3, 28/03

TOKYO
BX Shinjuku
13:00
T3, 28/03

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 3,9906h 05m
00:00
T3, 28/03

TOKYO
BX Shinjuku
06:05
T3, 28/03

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 4,7506h 10m
00:05
T3, 28/03

TOKYO
BX Shinjuku
06:15
T3, 28/03

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 5,4206h 50m
23:35
T3, 28/03

TOKYO
BX Shinjuku
06:25
T4, 29/03

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 5,4206h 25m
23:10
T3, 28/03

TOKYO
Tokyo
05:35
T4, 29/03

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 8,1707h 10m
23:20
T3, 28/03

TOKYO
Tokyo
06:30
T4, 29/03

NAGOYA
Sasashima Live
¥ 10,070

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.