Lượt đi
Băng Cốc Chumphon
T5, 02/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Băng Cốc đến Chumphon ngày đi Thứ năm, 02 Tháng 2 2023

Khởi hành Đến Giá
 
SP37


8h 31m
15:35
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
00:06
T6, 03/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
272 ฿

RP171


8h 50m
13:10
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
22:00
T5, 02/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
192 ฿

EX83


9h 00m
17:30
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
02:30
T6, 03/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
232 ฿

SP43


8h 16m
08:10
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
16:26
T5, 02/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
509 ฿

RP169


9h 27m
16:10
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
01:37
T6, 03/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
192 ฿

EX85


9h 28m
20:10
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
05:38
T6, 03/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
232 ฿

SP39


8h 37m
22:20
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
06:57
T6, 03/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
509 ฿

RP167


9h 55m
18:50
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
04:45
T6, 03/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
192 ฿

SP45


8h 31m
15:35
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
00:06
T6, 03/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
769 ฿

SP31


8h 15m
14:50
T5, 02/02

BĂNG CỐC
Ga Krung Thep Aphiwat
23:05
T5, 02/02

CHUMPHON
Ga Chumphon
919 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.