Lượt đi
Kuala Lumpur Butterworth
T5, 26/05
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Kuala Lumpur đến Butterworth ngày đi Thứ năm, 26 Tháng 5 2022

Khởi hành Đến Giá
 


3h 30m
08:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
12:00
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 30m
10:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
14:00
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 30m
12:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
15:30
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 30m
14:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
17:30
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 30m
16:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
20:00
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 30m
17:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
21:00
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 30m
19:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
22:30
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 30m
21:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
00:30
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 30m
23:59
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
03:29
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM3h 29m
10:45
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
14:14
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM3h 29m
11:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
14:29
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM3h 29m
11:59
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
15:28
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM3h 29m
16:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
19:29
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM3h 29m
18:45
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
22:14
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM3h 29m
21:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
00:59
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM3h 29m
22:45
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
02:14
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM3h 29m
23:59
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
03:28
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM3h 42m
07:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
10:42
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
36.96 RM3h 42m
09:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
12:42
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
36.96 RM3h 42m
13:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:42
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
36.96 RM3h 42m
13:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:12
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
36.96 RM3h 42m
15:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:12
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
36.96 RM3h 42m
18:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:12
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
36.96 RM3h 42m
22:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:42
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
36.96 RM3h 42m
23:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:12
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
36.96 RM4h 00m
09:45
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
13:45
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.86 RM4h 00m
16:45
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
20:45
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.86 RM4h 46m
00:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
01:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
01:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
06:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
08:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
12:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
09:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
10:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
14:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
11:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
11:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
12:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
12:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
13:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
17:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
13:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
14:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
18:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
14:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
15:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
19:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
15:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
16:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
16:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
17:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
21:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
17:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
18:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
18:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
23:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
19:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
23:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
19:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
00:16
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
20:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
00:46
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
20:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:16
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
22:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
02:46
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
22:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:16
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
23:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:46
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
23:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:16
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 46m
23:59
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:45
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
29.96 RM4h 45m
16:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:45
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.86 RM4h 46m
01:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
06:16
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM4h 46m
10:15
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
15:01
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM4h 46m
11:15
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
16:01
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM4h 46m
15:15
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
20:01
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM4h 46m
18:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
22:46
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM4h 46m
20:45
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
01:31
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM4h 46m
23:15
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
04:01
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
34.25 RM4h 30m
22:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
03:00
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
45.03 RM

EG9322


4h 22m
18:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
KL Sentral
22:22
T5, 26/05

BUTTERWORTH
Butterworth
61.00 RM5h 00m
19:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
00:00
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
39.85 RM5h 12m
08:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Hentian Duta
13:42
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
39.94 RM

EP9172


4h 12m
08:03
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
KL Sentral
12:15
T5, 26/05

BUTTERWORTH
Butterworth
81.00 RM

EP9176


4h 12m
13:37
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
KL Sentral
17:49
T5, 26/05

BUTTERWORTH
Butterworth
81.00 RM

EP9178


4h 12m
15:55
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
KL Sentral
20:07
T5, 26/05

BUTTERWORTH
Butterworth
81.00 RM

EP9180


4h 12m
20:10
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
KL Sentral
00:22
T6, 27/05

BUTTERWORTH
Butterworth
81.00 RM5h 20m
08:00
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
13:20
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
39.94 RM

EP9174


4h 15m
11:08
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
KL Sentral
15:23
T5, 26/05

BUTTERWORTH
Butterworth
81.00 RM5h 20m
07:30
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
12:50
T5, 26/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
41.95 RM5h 20m
23:59
T5, 26/05

KUALA LUMPUR
BX Bersepadu Selatan
05:19
T6, 27/05

BUTTERWORTH
BX Penang Sentral
41.95 RM

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.