Lượt đi
Pattaya Băng Cốc
T2, 06/02
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Pattaya đến Băng Cốc ngày đi Thứ hai, 06 Tháng 2 2023

Khởi hành Đến Giá
 


2h 00m
06:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
08:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
07:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
09:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
08:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
10:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
09:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
11:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
10:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
12:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
11:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
13:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
12:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
14:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
13:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
15:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
14:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
16:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
15:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
17:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
16:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
18:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
17:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
19:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
18:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
20:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
19:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
21:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿2h 00m
20:45
T2, 06/02

PATTAYA
BX Jomtien
22:45
T2, 06/02

BĂNG CỐC
SB Suvarnabhumi
188 ฿

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.