Lượt đi
Viêng Chăn Nong Khai
T6, 28/01
|
1 Số Hành Khách

Bạn muốn đi đâu?

Chọn lượt đi

Kết quả từ Viêng Chăn đến Nong Khai ngày đi Thứ sáu, 28 Tháng 1 2022

Khởi hành Đến Thời gian Giá
 
09:30
T6, 28/01
10:30
T6, 28/01
1h 00m
Tạm dừng
12:40
T6, 28/01
13:40
T6, 28/01
1h 00m
Tạm dừng
14:30
T6, 28/01
15:30
T6, 28/01
1h 00m
Tạm dừng
15:30
T6, 28/01
16:30
T6, 28/01
1h 00m
Tạm dừng
18:00
T6, 28/01
19:00
T6, 28/01
1h 00m
Tạm dừng

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.