Royal Railway

Giới thiệu

Royal Railway là công ty đường sắt quốc doanh của Campuchia, vận hành các tuyến tàu kết nối Phnom Penh, Takeo, Kampot và Sihanoukville.

Đánh giá

 Dựa trên 201 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Royal Railway:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến tàu hỏa:

Royal Railway Đổi giờ/ngày
Vé Ghế ngồi Không được phép

Theo chính sách của Royal Railway, một khi đặt chỗ đã được xác nhận không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến tàu hỏa:

Royal Railway Hủy trước giờ khởi hành
Vé Ghế ngồi Không được phép

Theo chính sách của Royal Railway, vé là không hoàn trả.