Ekareach Express

Giới thiệu

Ekareach Express là công ty xe minivan tại Campuchia chuyên chạy các tuyến đường kết nối Phnôm Pênh va Kampot.

Đánh giá

 Dựa trên 6 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Ekareach Express:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Ekareach Express Đổi giờ/ngày
Vé Minivan Seat Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Ekareach Express, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Ekareach Express. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Ekareach Express Hủy trước giờ khởi hành
Vé Minivan Seat Không được phép

Theo chính sách của Ekareach Express, vé là không hoàn trả nhưng có thể dời được đến 6 tháng kể từ ngày mua.