Olongpich Transport

Giới thiệu

Olongpich Transport is a Cambodian bus company serving routes between Sihanoukville and Siem Reap and between Phnom Penh and Koh Kong.

Đánh giá

 Dựa trên 5 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Olongpich Transport:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Olongpich Transport Đổi giờ/ngày
Vé Bus Seat Được phép
Vé Bus Sleeper Được phép
Vé Bus Sleeper Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Olongpich Transport, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Olongpich Transport. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Olongpich Transport Hủy trước giờ khởi hành
Vé Bus Seat Không được phép
Vé Bus Sleeper Không được phép
Vé Bus Sleeper Không được phép

Theo chính sách của Olongpich Transport, vé là không hoàn trả nhưng có thể dời được đến 6 tháng kể từ ngày mua.