Saly Vip

Giới thiệu

Saly VIP is a Cambodian minivan company serving routes between Phnom Penh and Poi Pet, Battambang and Banteay Meanchey and between Banteay Meanchey and Phnom Penh.

Đánh giá

 Dựa trên 1 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Saly VIP:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Saly VIP Đổi giờ/ngày
Vé Minivan Seat Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Saly VIP, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Saly VIP. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Saly VIP Hủy trước giờ khởi hành
Vé Minivan Seat Không được phép

Theo chính sách của Saly VIP, vé là không hoàn trả nhưng có thể dời được đến 6 tháng kể từ ngày mua.