Vireak Buntham

Giới thiệu

Vireak Buntham là công ty xe khách của Campuchia chuyên chạy các tuyến đường kết nối Phnôm Pênh, Xiêm Riệp, Battambang, Kampot và Sihanoukville.

Đánh giá

 Dựa trên 104 đánh giá từ khách hàng.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Vireak Buntham:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Vireak Buntham Đổi giờ/ngày
Vé Bus Seat Được phép
Vé Bus Sleeper Được phép
Vé Luxury Bus Sleeper Được phép
Vé Limousine Van Seat Được phép
Vé Minibus Seat Được phép
Vé Minivan Seat Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Vireak Buntham, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Vireak Buntham. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

Vireak Buntham Hủy trước giờ khởi hành
Vé Bus Seat Không được phép
Vé Bus Sleeper Không được phép
Vé Luxury Bus Sleeper Không được phép
Vé Limousine Van Seat Không được phép
Vé Minibus Seat Không được phép
Vé Minivan Seat Không được phép

Theo chính sách của Vireak Buntham, vé là không hoàn trả nhưng có thể dời được đến 6 tháng kể từ ngày mua.