Vet Air Bus Express

Giới thiệu

VET Air Bus Express là công ty xe khách của Campuchia chuyên chạy các tuyến đường kết nối Phnôm Pênh, Xiêm Riệp và Sihanoukville.

Các tuyến

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với VET Air Bus Express:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

VET Air Bus Express Đổi giờ/ngày
Vé Premium Air Bus Seat Được phép
Vé Minibus Seat Được phép

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với VET Air Bus Express, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 48 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với VET Air Bus Express. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho chuyến xe khách:

VET Air Bus Express Hủy trước giờ khởi hành
Vé Premium Air Bus Seat Không được phép
Vé Minibus Seat Không được phép

Theo chính sách của VET Air Bus Express, vé là không hoàn trả nhưng có thể dời được đến 6 tháng kể từ ngày mua.