Joyous Journey Express

Giới thiệu

JJ Express is a Burmese bus company operating among major cities : Yangon, Mandalay, Bagan, Taungyi (Inle or Inlay lake, Kalaw) and Naypyidaw.

Địch vụ tạm dừng
Hãng vận tải hành khách này đã tạm ngưng dịch vụ do đại dịch Covid-19.

Đánh giá

 Dựa trên 4 đánh giá từ khách hàng.

Hạng ghế

Các hạng ghế có sẵn với Joyous Journey Express:

Chính sách Thay đổi

Các điều khoản và điều kiện thay đổi sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Joyous Journey Express Đổi giờ/ngày
Vé 商务座位 Được phép, thu phí
Vé VIP Được phép, thu phí
Vé Ngồi mềm Dream Được phép, thu phí

Nếu bạn muốn thay đổi đặt chỗ với Joyous Journey Express, vui lòng Liên hệ với Chúng tôi. Tùy chọn này có sẵn cho đến 72 tiếng trước khi khởi hành, sau thời gian này xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Joyous Journey Express. Phí thay đổi sẽ được áp dụng.

- 20% mỗi vé nếu 72 tiếng trước khi khởi hành.
- Không thay đổi nếu ít hơn 72 tiếng trước khi khởi hành.

Vé ngày lễ Tết sẽ không được phép thay đổi.


Chính sách Hủy bỏ

Các điều khoản và điều kiện hủy vé sau đây áp dụng cho vé xe khách:

Joyous Journey Express Hủy trước giờ khởi hành
Vé 商务座位 Không được phép
Vé VIP Không được phép
Vé Ngồi mềm Dream Không được phép

Theo chính sách của Joyous Journey Express, vé là không hoàn trả.