ขาไป
Kuala Lumpur Singapore
พฤ., 07/12
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก Kuala Lumpur ไป Singapore วัน พฤหัสบดี, 07 ธันวาคม 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


5ชม. 00น.
07:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
12:00
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
08:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
13:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
09:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
14:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
10:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
15:00
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
11:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
16:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
13:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
18:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
14:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
19:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
15:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
20:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
16:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
21:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
17:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
22:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
19:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
00:30
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
21:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
02:00
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
23:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
04:00
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
23:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
04:30
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่งGolden Mile Complex
55.13 RM5ชม. 00น.
08:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
13:00
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 00น.
10:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
15:00
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 00น.
12:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
17:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 00น.
18:45
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
23:45
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 00น.
23:15
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
04:15
ศ., 08/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 07น.
08:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
13:37
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM5ชม. 07น.
10:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
15:37
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM5ชม. 07น.
13:15
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:22
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM5ชม. 07น.
19:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
00:37
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM5ชม. 07น.
23:59
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:06
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM5ชม. 40น.
08:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
14:10
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 40น.
10:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
16:10
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 40น.
13:15
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
18:55
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 40น.
19:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
01:10
ศ., 08/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 40น.
23:59
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเบอร์เซอปาดูเซอลาตัน
05:39
ศ., 08/12

สิงคโปร์
Katong V Mall
108.65 RM5ชม. 00น.
14:29
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
19:29
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
MRT Lavender
192.76 RM5ชม. 00น.
07:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
12:30
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
MRT Lavender
203.28 RM5ชม. 00น.
17:29
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
22:29
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
MRT Lavender
238.33 RM5ชม. 00น.
14:44
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
19:44
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
MRT Lavender
245.34 RM9ชม. 25น.
08:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
17:25
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM9ชม. 25น.
10:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
19:25
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM9ชม. 25น.
12:30
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
21:55
พฤ., 07/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM9ชม. 25น.
18:45
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
04:10
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM9ชม. 25น.
23:15
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
08:40
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
108.65 RM9ชม. 25น.
15:00
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
เบอร์จายา ไทม์สแควร์
00:25
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
122.67 RM9ชม. 25น.
15:15
พฤ., 07/12

กัวลาลัมเปอร์
สถานีขนส่งเคแอลเซ็นทรัล
00:40
ศ., 08/12

สิงคโปร์
สถานีขนส่ง Kovan Hub
122.67 RM

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.