ขาไป
ฮานอย โฮจิมินห์
ส., 03/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป โฮจิมินห์ วัน เสาร์, 03 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VJ199


2ชม. 10น.
05:10
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
07:20
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,308,000 đ

VJ121


2ชม. 10น.
06:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
08:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,308,000 đ

VJ155


2ชม. 10น.
20:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
22:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,308,000 đ

VJ159


2ชม. 10น.
21:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
23:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,308,000 đ

VJ163


2ชม. 10น.
22:50
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
01:00
อา., 04/06

โฮจิมินห์
SGN
1,308,000 đ

VJ165


2ชม. 10น.
23:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
01:10
อา., 04/06

โฮจิมินห์
SGN
1,308,000 đ

VJ167


2ชม. 10น.
23:45
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
01:55
อา., 04/06

โฮจิมินห์
SGN
1,308,000 đ

VJ123


2ชม. 10น.
07:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
09:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ125


2ชม. 10น.
08:10
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
10:20
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ127


2ชม. 10น.
08:50
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
11:00
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ129


2ชม. 10น.
09:40
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
11:50
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ131


2ชม. 10น.
10:10
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
12:20
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ133


2ชม. 10น.
12:30
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
14:40
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ135


2ชม. 10น.
13:20
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
15:30
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ137


2ชม. 10น.
13:45
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
15:55
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ141


2ชม. 10น.
15:05
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
17:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ143


2ชม. 10น.
15:35
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
17:45
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ145


2ชม. 10น.
15:50
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
18:00
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ147


2ชม. 10น.
16:30
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
18:40
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ149


2ชม. 10น.
17:55
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
20:05
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ151


2ชม. 10น.
18:20
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
20:30
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

VJ153


2ชม. 10น.
19:40
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
21:50
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,531,300 đ

QH283


2ชม. 10น.
23:30
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
01:40
อา., 04/06

โฮจิมินห์
SGN
1,535,000 đ

VN205


2ชม. 15น.
05:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
07:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,713,000 đ

VN243


2ชม. 15น.
06:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
08:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,713,000 đ

VN267


2ชม. 15น.
22:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
00:15
อา., 04/06

โฮจิมินห์
SGN
1,713,000 đ

QH201


2ชม. 10น.
05:35
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
07:45
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,744,000 đ

QH281


2ชม. 10น.
21:20
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
23:30
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,744,000 đ

QH291


2ชม. 15น.
20:20
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
22:35
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,744,000 đ

QH285


2ชม. 15น.
21:50
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
00:05
อา., 04/06

โฮจิมินห์
SGN
1,744,000 đ

VN223


2ชม. 25น.
23:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
01:25
อา., 04/06

โฮจิมินห์
SGN
1,713,000 đ

VN6039


2ชม. 15น.
18:45
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
21:00
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,757,000 đ

QH203


2ชม. 20น.
07:20
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
09:40
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,744,000 đ

VN6021


2ชม. 20น.
21:10
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
23:30
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,757,000 đ

VN7219


2ชม. 35น.
22:30
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
01:05
อา., 04/06

โฮจิมินห์
SGN
1,713,000 đ

VN6025


2ชม. 30น.
06:20
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
08:50
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,757,000 đ

VN207


2ชม. 15น.
07:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
09:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
1,922,000 đ

VN6015


2ชม. 15น.
15:25
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
17:40
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,010,000 đ

VN6009


2ชม. 20น.
09:25
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
11:45
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,010,000 đ

QH211


2ชม. 10น.
10:45
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
12:55
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,140,000 đ

QH241


2ชม. 15น.
12:45
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
15:00
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,140,000 đ

QH255


2ชม. 15น.
17:45
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
20:00
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,140,000 đ

QH289


2ชม. 15น.
19:50
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
22:05
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,140,000 đ

QH245


2ชม. 20น.
14:35
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
16:55
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,140,000 đ

VN245


2ชม. 15น.
08:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
10:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN251


2ชม. 15น.
12:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
14:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN213


2ชม. 15น.
13:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
15:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN253


2ชม. 15น.
14:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
16:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN261


2ชม. 15น.
16:55
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
19:10
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN217


2ชม. 15น.
17:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
19:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN257


2ชม. 15น.
17:10
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
19:25
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN259


2ชม. 15น.
18:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
20:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN265


2ชม. 15น.
18:30
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
20:45
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN219


2ชม. 15น.
19:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
21:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN263


2ชม. 15น.
20:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
22:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN221


2ชม. 15น.
21:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
23:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN271


2ชม. 25น.
20:30
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
22:55
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN209


2ชม. 15น.
09:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
11:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,527,000 đ

VN211


2ชม. 15น.
11:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
13:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,527,000 đ

VN215


2ชม. 15น.
15:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
17:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,527,000 đ

VN255


2ชม. 15น.
16:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
18:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,527,000 đ

VN247


2ชม. 15น.
10:00
ส., 03/06

ฮานอย
HAN
12:15
ส., 03/06

โฮจิมินห์
SGN
2,736,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.