ขาไป
ฮานอย โฮจิมินห์
จ., 06/02
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป โฮจิมินห์ วัน จันทร์, 06 กุมภาพันธ์ 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
VN7247


2ชม. 10น.
03:40
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
05:50
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,131,000 đ

VN6015


1ชม. 50น.
06:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
07:50
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,285,000 đ

QH277


2ชม. 15น.
22:45
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
01:00
อ., 07/02

โฮจิมินห์
SGN
2,250,000 đ

QH289


2ชม. 15น.
23:15
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
01:30
อ., 07/02

โฮจิมินห์
SGN
2,250,000 đ

QH283


2ชม. 20น.
23:20
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
01:40
อ., 07/02

โฮจิมินห์
SGN
2,250,000 đ

VN6009


2ชม. 15น.
20:10
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
22:25
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,285,000 đ

VN6011


2ชม. 15น.
23:20
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
01:35
อ., 07/02

โฮจิมินห์
SGN
2,285,000 đ

VN7245


2ชม. 15น.
03:15
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
05:30
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN205


2ชม. 15น.
05:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
07:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN243


2ชม. 15น.
06:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
08:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VN267


2ชม. 15น.
22:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
00:15
อ., 07/02

โฮจิมินห์
SGN
2,340,000 đ

VJ135


2ชม. 05น.
06:05
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
08:10
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,490,500 đ

VN6013


1ชม. 40น.
21:15
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
22:55
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,582,000 đ

VJ173


2ชม. 10น.
05:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
07:10
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,490,500 đ

VJ133


2ชม. 10น.
05:20
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
07:30
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,490,500 đ

VJ153


2ชม. 10น.
21:05
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
23:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,490,500 đ

VJ171


2ชม. 10น.
22:25
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
00:35
อ., 07/02

โฮจิมินห์
SGN
2,490,500 đ

VJ157


2ชม. 10น.
23:10
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
01:20
อ., 07/02

โฮจิมินห์
SGN
2,490,500 đ

VN6007


1ชม. 50น.
15:40
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
17:30
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,582,000 đ

VN7213


2ชม. 10น.
01:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
03:10
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,527,000 đ

QH263


2ชม. 10น.
20:35
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
22:45
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,536,000 đ

VN271


2ชม. 15น.
19:30
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
21:45
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,527,000 đ

VN263


2ชม. 15น.
20:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
22:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,527,000 đ

VN221


2ชม. 15น.
21:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
23:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,527,000 đ

QH201


2ชม. 15น.
05:25
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
07:40
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,536,000 đ

QH279


2ชม. 15น.
20:45
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
23:00
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,536,000 đ

QH287


2ชม. 15น.
21:45
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
00:00
อ., 07/02

โฮจิมินห์
SGN
2,536,000 đ

QH281


2ชม. 20น.
21:05
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
23:25
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,536,000 đ

VN6017


2ชม. 15น.
18:10
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
20:25
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,582,000 đ

VJ137


2ชม. 10น.
07:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
09:10
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,655,500 đ

VN265


2ชม. 10น.
18:30
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
20:40
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,736,000 đ

VN207


2ชม. 15น.
07:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
09:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,736,000 đ

VN217


2ชม. 15น.
17:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
19:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,736,000 đ

VN259


2ชม. 15น.
18:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
20:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,736,000 đ

VN219


2ชม. 15น.
19:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
21:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,736,000 đ

VJ121


2ชม. 05น.
09:10
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
11:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ131


2ชม. 10น.
08:05
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
10:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ123


2ชม. 10น.
10:10
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
12:20
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ141


2ชม. 10น.
11:05
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
13:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ125


2ชม. 10น.
12:30
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
14:40
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ127


2ชม. 10น.
13:20
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
15:30
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ145


2ชม. 10น.
14:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
16:10
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ139


2ชม. 10น.
14:20
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
16:30
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ161


2ชม. 10น.
15:15
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
17:25
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ147


2ชม. 10น.
18:05
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
20:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ151


2ชม. 10น.
18:55
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
21:05
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ149


2ชม. 10น.
19:40
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
21:50
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ143


2ชม. 10น.
20:15
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
22:25
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ175


2ชม. 15น.
15:55
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
18:10
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

VJ163


2ชม. 15น.
16:25
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
18:40
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,826,000 đ

QH285


2ชม. 10น.
20:05
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
22:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,844,000 đ

QH241


2ชม. 15น.
12:50
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
15:05
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,844,000 đ

QH203


2ชม. 20น.
07:20
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
09:40
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,844,000 đ

QH211


2ชม. 20น.
10:45
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
13:05
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,844,000 đ

QH255


2ชม. 20น.
17:20
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
19:40
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,844,000 đ

QH247


2ชม. 20น.
19:45
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
22:05
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,844,000 đ

VN6003


2ชม. 25น.
10:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
12:25
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,901,000 đ

VN245


2ชม. 15น.
08:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
10:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN209


2ชม. 15น.
09:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
11:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN247


2ชม. 15น.
10:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
12:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN251


2ชม. 15น.
12:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
14:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN213


2ชม. 15น.
13:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
15:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN253


2ชม. 15น.
14:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
16:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN215


2ชม. 15น.
15:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
17:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN257


2ชม. 15น.
15:30
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
17:45
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN255


2ชม. 15น.
16:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
18:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VN261


2ชม. 15น.
16:30
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
18:45
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

VJ155


2ชม. 10น.
20:50
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
23:00
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
3,007,500 đ

VN7211


2ชม. 40น.
11:45
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
14:25
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
2,956,000 đ

QH245


2ชม. 20น.
14:35
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
16:55
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
3,064,000 đ

VN211


2ชม. 15น.
11:00
จ., 06/02

ฮานอย
HAN
13:15
จ., 06/02

โฮจิมินห์
SGN
3,187,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.