ขาไป
ฮานอย โฮจิมินห์
อ., 30/04
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป โฮจิมินห์ วัน อังคาร, 30 เมษายน 2024

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 
QH201


2ชม. 10น.
06:20
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
08:30
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,448,000 đ

VJ1199


2ชม. 10น.
05:10
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
07:20
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,448,600 đ

VJ121


2ชม. 10น.
06:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
08:10
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,448,600 đ

VJ123


2ชม. 10น.
07:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
09:10
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,448,600 đ

VJ159


2ชม. 10น.
22:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
00:40
พ., 01/05

โฮจิมินห์
SGN
1,448,600 đ

VJ183


2ชม. 10น.
22:45
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
00:55
พ., 01/05

โฮจิมินห์
SGN
1,448,600 đ

VJ163


2ชม. 10น.
22:50
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
01:00
พ., 01/05

โฮจิมินห์
SGN
1,448,600 đ

VJ165


2ชม. 10น.
23:05
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
01:15
พ., 01/05

โฮจิมินห์
SGN
1,448,600 đ

VJ167


2ชม. 10น.
23:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
01:40
พ., 01/05

โฮจิมินห์
SGN
1,448,600 đ

VJ139


1ชม. 55น.
11:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
12:55
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ129


2ชม. 10น.
09:40
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
11:50
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ169


2ชม. 10น.
09:50
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
12:00
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ131


2ชม. 10น.
10:10
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
12:20
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ135


2ชม. 10น.
13:20
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
15:30
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ173


2ชม. 10น.
15:10
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
17:20
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ175


2ชม. 10น.
16:10
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
18:20
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ147


2ชม. 10น.
16:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
18:40
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ153


2ชม. 10น.
19:40
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
21:50
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ155


2ชม. 10น.
20:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
22:10
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ125


2ชม. 15น.
08:10
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
10:25
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ127


2ชม. 15น.
08:50
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
11:05
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ145


2ชม. 15น.
15:50
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
18:05
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ149


2ชม. 15น.
17:55
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
20:10
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

QH211


2ชม. 10น.
10:35
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
12:45
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,577,000 đ

QH245


2ชม. 10น.
13:15
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
15:25
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,577,000 đ

QH255


2ชม. 10น.
16:25
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
18:35
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,577,000 đ

QH263


2ชม. 10น.
18:50
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
21:00
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,577,000 đ

QH275


2ชม. 10น.
19:30
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
21:40
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,577,000 đ

VJ141


2ชม. 30น.
14:50
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
17:20
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,556,600 đ

VJ157


2ชม. 10น.
21:45
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
23:55
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,815,800 đ

VN205


2ชม. 15น.
05:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
07:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,940,000 đ

VN243


2ชม. 15น.
06:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
08:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,940,000 đ

VN219


2ชม. 15น.
19:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
21:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
1,940,000 đ

VN223


2ชม. 15น.
23:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
01:15
พ., 01/05

โฮจิมินห์
SGN
1,940,000 đ

VN207


2ชม. 15น.
07:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
09:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN245


2ชม. 15น.
08:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
10:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN209


2ชม. 15น.
09:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
11:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN247


2ชม. 15น.
10:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
12:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN251


2ชม. 15น.
12:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
14:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN213


2ชม. 15น.
13:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
15:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN253


2ชม. 15น.
14:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
16:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN215


2ชม. 15น.
15:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
17:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN221


2ชม. 15น.
21:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
23:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,145,000 đ

VN211


2ชม. 15น.
11:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
13:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN217


2ชม. 15น.
17:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
19:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,351,000 đ

VN255


2ชม. 15น.
16:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
18:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,534,000 đ

VN259


2ชม. 15น.
18:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
20:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,534,000 đ

VN263


2ชม. 15น.
20:00
อ., 30/04

ฮานอย
HAN
22:15
อ., 30/04

โฮจิมินห์
SGN
2,739,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.