Lượt đi
Hà Nội Hồ Chí Minh
T6, 19/07
|
1 Số Hành Khách

Tìm kiếm và đặt vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, tàu thủy tại Châu Á

Chọn lượt đi

Kết quả từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh ngày đi Thứ sáu, 19 Tháng 7 2024

Khởi hành Đến Giá
 
VJ191


2h 10m
04:50
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
07:00
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,555,600 đ

VJ193


2h 10m
05:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
07:10
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,555,600 đ

VJ199


2h 10m
05:20
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
07:30
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,555,600 đ

VJ181


2h 05m
23:10
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
01:15
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,685,200 đ

VJ183


2h 10m
22:25
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
00:35
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,685,200 đ

VJ1131


2h 10m
22:40
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
00:50
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,685,200 đ

VJ163


2h 10m
22:50
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
01:00
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,685,200 đ

VJ165


2h 10m
23:05
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
01:15
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,685,200 đ

QH289


2h 10m
23:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
01:40
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,750,000 đ

VJ129


2h 10m
09:40
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
11:50
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,814,800 đ

VJ169


2h 10m
09:50
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
12:00
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,814,800 đ

VJ131


2h 10m
10:10
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
12:20
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,814,800 đ

VJ139


2h 10m
10:40
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
12:50
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,814,800 đ

VJ1151


2h 15m
11:55
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
14:10
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,814,800 đ

QH231


2h 10m
12:20
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
14:30
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,944,000 đ

QH255


2h 10m
16:25
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
18:35
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,944,000 đ

QH275


2h 10m
18:10
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
20:20
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,944,000 đ

QH263


2h 10m
20:50
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
23:00
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,944,000 đ

VN205


2h 15m
05:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
07:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,940,000 đ

VN7217


2h 15m
22:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
00:45
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,940,000 đ

VJ133


2h 10m
12:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
14:40
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,987,600 đ

VJ137


2h 10m
13:40
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
15:50
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,987,600 đ

VJ173


2h 10m
15:10
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
17:20
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,987,600 đ

VJ175


2h 10m
16:10
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
18:20
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,987,600 đ

VJ147


2h 10m
16:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
18:40
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,987,600 đ

VJ151


2h 15m
18:20
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
20:35
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,987,600 đ

VJ157


2h 15m
20:40
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
22:55
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
1,987,600 đ

QH201


2h 10m
06:45
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
08:55
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,128,000 đ

QH211


2h 10m
10:35
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
12:45
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,128,000 đ

VN6593


2h 10m
09:10
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
11:20
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,145,000 đ

VN7209


2h 15m
05:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
07:45
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,145,000 đ

VN257


2h 15m
17:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
19:45
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,145,000 đ

VN259


2h 15m
18:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
20:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,145,000 đ

VN219


2h 15m
19:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
21:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,145,000 đ

VN263


2h 15m
20:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
22:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,145,000 đ

VN7215


2h 15m
21:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
23:45
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,145,000 đ

VN223


2h 15m
23:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
01:15
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,145,000 đ

VN7253


2h 10m
06:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
08:40
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN7221


2h 10m
14:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
16:40
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN243


2h 15m
06:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
08:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN207


2h 15m
07:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
09:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN245


2h 15m
08:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
10:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN209


2h 15m
09:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
11:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN247


2h 15m
10:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
12:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN211


2h 15m
11:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
13:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN251


2h 15m
12:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
14:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN213


2h 15m
13:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
15:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN253


2h 15m
14:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
16:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN215


2h 15m
15:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
17:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN249


2h 15m
15:30
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
17:45
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN255


2h 15m
16:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
18:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VN217


2h 15m
17:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
19:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,351,000 đ

VJ123


2h 10m
07:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
09:10
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,527,600 đ

VN267


2h 15m
22:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
00:15
T7, 20/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,534,000 đ

VJ121


2h 10m
06:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
08:10
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,743,600 đ

VN221


2h 15m
21:00
T6, 19/07

HÀ NỘI
HAN
23:15
T6, 19/07

HỒ CHÍ MINH
SGN
2,966,000 đ

Chúng tôi giới thiệu giá vé trực tiếp từ những công ty vận tải. Xin vui lòng lưu ý rằng kết quả tìm kiếm có thể khác với lịch trình và giá vé thực tế khi đặt vé. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong các dịch vụ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Điều khoản sử dụng.