ขาไป
ฮานอย ซาปา
พฤ., 26/05
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

คุณต้องการจะเดินทางไปที่ไหน?

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก ฮานอย ไป ซาปา วัน พฤหัสบดี, 26 พ.ค. 2022

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


4ชม. 33น.
07:45
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
12:18
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
330,000 đ4ชม. 33น.
11:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
16:03
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
330,000 đ4ชม. 33น.
14:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
19:03
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
330,000 đ4ชม. 33น.
22:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:03
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
330,000 đ4ชม. 33น.
07:45
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
12:18
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
350,000 đ4ชม. 33น.
11:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
16:03
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
350,000 đ4ชม. 33น.
14:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
19:03
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
350,000 đ4ชม. 33น.
22:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:03
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
350,000 đ4ชม. 33น.
23:00
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:33
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
350,000 đ5ชม. 00น.
06:45
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
11:45
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ5ชม. 00น.
06:45
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
11:45
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ5ชม. 00น.
10:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
15:30
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ5ชม. 00น.
10:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
15:30
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ5ชม. 00น.
13:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
18:30
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ5ชม. 00น.
13:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
18:30
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ5ชม. 00น.
21:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
02:30
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ5ชม. 00น.
21:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
02:30
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ5ชม. 00น.
22:00
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
03:00
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
310,000 đ6ชม. 00น.
07:00
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
13:00
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
440,000 đ6ชม. 00น.
07:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
13:30
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
440,000 đ4ชม. 33น.
07:45
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
12:18
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
730,000 đ4ชม. 33น.
11:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
16:03
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
730,000 đ4ชม. 33น.
14:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
19:03
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
730,000 đ6ชม. 00น.
15:00
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
21:00
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
440,000 đ4ชม. 33น.
22:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:03
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
730,000 đ4ชม. 33น.
23:00
พฤ., 26/05

ฮานอย
Noi Bai Airport
03:33
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
730,000 đ5ชม. 00น.
06:45
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
11:45
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
690,000 đ5ชม. 00น.
10:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
15:30
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
690,000 đ5ชม. 00น.
13:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
18:30
พฤ., 26/05

ซาปา
Dien Bien Phu
690,000 đ5ชม. 00น.
21:30
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
02:30
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
690,000 đ5ชม. 00น.
22:00
พฤ., 26/05

ฮานอย
Hoan Kiem
03:00
ศ., 27/05

ซาปา
Dien Bien Phu
690,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.