ขาไป
โฮจิมินห์ ด่าหลัต
พฤ., 15/06
|
1 จำนวนผู้โดยสาร

ค้นหาและจองเที่ยวบิน รถไฟ รถโดยสาร และเรือเฟอร์รี่ในเอเชีย

เลือกการเดินทางขาไปของคุณ

ผลการค้นหา เดินทางจาก โฮจิมินห์ ไป ด่าหลัต วัน พฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2023

ออกเดินทาง ถึงที่หมาย ราคา
 


6ชม. 30น.
23:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
District 1
05:30
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Luong The Vinh
499,000 đ6ชม. 30น.
23:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
District 1
06:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Luong The Vinh
499,000 đ8ชม. 00น.
00:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
08:30
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
01:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
09:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
02:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
10:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
03:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
11:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
04:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
12:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
05:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
13:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
05:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
13:30
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
06:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
14:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
07:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
15:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
07:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
15:30
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
08:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
16:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
08:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
16:30
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
09:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
17:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
09:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
17:30
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
10:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
18:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
11:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
19:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
12:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
20:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
12:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
20:30
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
13:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
21:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
14:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
22:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
15:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
23:00
พฤ., 15/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
16:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
00:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
17:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
01:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
18:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
02:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
19:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
03:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
20:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
04:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
21:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
05:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
21:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
05:30
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
22:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
22:15
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:15
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
22:20
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:20
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
22:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:30
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
22:40
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
06:40
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
23:00
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:00
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
23:15
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:15
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
23:20
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:20
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
23:30
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:30
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ8ชม. 00น.
23:40
พฤ., 15/06

โฮจิมินห์
Mien Tay
07:40
ศ., 16/06

ด่าหลัต
Interprovince
300,000 đ

เราได้รับราคาค่าโดยสารเหล่านี้จากผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยตรง โปรดทราบว่าผลการค้นหาตารางเวลาและค่าโดยสาร อาจแตกต่างจากตารางเวลาและค่าโดยสารในขณะที่คุณทำการจอง และเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริการขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงในการใช้งาน.